Budgivning pågår!

Jakobsskatan

224 ha i ett skifte
Areal: 224 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2022
Med bra tillväxt samt bergtäkt.

Budgivning

Budgivare 2 5 000 000 SEK 2022-12-07   kl. 15:06
Budgivare 3 4 700 000 SEK 2022-12-07   kl. 14:33
Budgivare 2 4 500 000 SEK 2022-12-05   kl. 11:31
Budgivare 1 3 750 000 SEK 2022-12-01   kl. 15:39

Obebyggd skogsfastighet på totalt 224 ha i ett skifte med bra arrondering. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 6100 m³sk. På fastigheten finns även en bergtäkt med tillstånd till 2045.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Jakobsskatan

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Jakobsskatan 1:21 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Gideå församling, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett stort skogsskifte med en total areal på 224 ha varav ca 164 ha är produktiv skogsmark. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Norra Skog.
Det totala virkesförrådet är ca 6 100 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheterna är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 68 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består till största delen av yngre och medelålders skog med god tillväxt.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Friskrivning

Säljaren har väldigt lite kännedom om fastigheten då det är ett dödsbo. Därför finns lite information att tillgå för fastighetsmäklaren.

En friskrivningsklausul kommer därför att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Bergtäkt

Det finns en bergtäkt med ett avtal och tillstånd för Svevia att ta ut 300 000 ton berg och morän på fastigheterna Jakobsskatan 1:21 samt de närliggande fastigheterna Jakobsskatan 1:17 och Hundsjö 1:88. Tillståndet gäller till den 31 maj 2045. Avtalet går att beställa via fastighetsmäklaren ([email protected]). Avtalet övergår till den nya ägaren till fastigheten Jakobsskatan 1:21 och kommer att skrivas in i köpekontraktet.

Vägar

Fastigheten har del i flera vägar. Utdebitering vid behov.

Jakt

I dagsläget är jakten utarrenderad till Flärke älgjaktklubb på ett år i taget via ett skriftligt avtal. Kontaktperson för Flärke älgjaktklubb är Mattias Engblom telefon 073-028 49 13.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Jakobsskatan 1:21

Ägare

Morgan Berglund Db 1/1

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Skogsmark 3 574 000 kr
Skogsimpediment 104 000 kr
Summa: 3 678 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 5 138 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Jakobsskatan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Jakobsskatan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier