Jakobstorp

Jakobstorp. Barrungskog i ett samlat skifte med lantligt gårdscentra.
Areal: 61 ha
Kommun: Karlskrona
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 300 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2022
Ungsskogsfastighet i ett samlat skifte med enklare byggnadsbestånd strax norr om Tving. Fastigheten uppgår till ca 60 ha produktiv skogsmark och domineras av etablerade granplantungskogar med inslag av granplanteringar i åldern 30 år. Markerna erbjuder goda jaktmöjligheter med boende i en gemytlig stuga med ekonomibyggnader och angränsande skogsbeklädda naturbetesmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (41)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd i trä under ett tak av betongpannor i 1 1/2 plan på en stensatt torpargrund. Fasaden är beklädd med träpanel och stommen är av trä. Uppvärmningen sker via vattenburen värme kopplat via en kulvert till en vedpanna med elpatron och ackumulatortankar. Kakelugn och öppenspis finns i nedre plan (ej godkänd). Avloppet är kopplat till trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Vattnet kommer från en grävd brunn med ett mindre reningsverk.

Nedre plan: kök, hall, farstu, toalett med dusch och tvättmaskin/torktumlare samt 2 st. allrum.
Övre plan: hall, genomgångsrum samt sovrum.

Totalt taxerad boyta för huset är 75 kvm, dock finns det utrymmen på övre plan med snedtak som inte inräknas som boyta och som utnyttjas som boyta.
Husbocksförsäkring finns och fiber finns i vägen, men inte inkopplat till bostaden.

Husets tak är förstärkt och renoverat 2009 med förstärkta takstolar, isolering, ny svall, papp och ny plåt. Fasaden är tilläggsisolerad och beklädd med plåt år 1991.

Angränsande till gårdscentrat finns skogsbeklädda betesmarker som används tidigare av boende inom fastigheten till bete.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är ungefärligt beräknade då bostadsbyggnaden hyrts ut och ägarna inte har så stor kännedom om uppvärmningsförhållandena av stugan.

Fastighetsskatt 4 110 kr/år
Uppvärmning egen ved ? kr/år
Avlopp 1762 kr/år
Renhållning 2136 kr/år
Vägavgift 400 kr/år
Sotning 465 kr/år
Försäkring 10 884 kr/år
El hushållsel/tidvis elpatron 21 092 kr/år
Summa 40 849 kr/år

Ekonomibyggnader

Lantgårdsbyggnad

Till gården finns två ladugårdsbyggnader byggda i trä med ett tak av plåt och är delvis inrett med enklare stallboxar samt loge och byggnaderna används i huvudsak som förråd. Där till finns en snickarbod, stensatt jordkällare samt ett pannrum byggt med murade väggar i nedre plan och trä över med ett plåttak. Se mer beskaffenhet via bifogade bilder.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av etablerade planterade granungskogar samt med inslag av lövskog och barrskogar i åldern 30 år. Markerna bedöms i huvudsak som friska med visst inslag av torrare partier. Terrängförhållandena är i huvudsak kuperade och delvis stensatta och markerna har korta drivningsavstånd framtill en gemensam byväg samt nyanlagda skogsbilvägar. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 59,4 ha och har en bonitet på 8,1 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 3 755 m³sk inkl. 2021 års tillväxt. Avdelning 3 kommer planteras av säljaren under våren år 2022.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Tillväxtuppräknad skogsbruksplan från år 2020 erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns ett registrerat sumpskogsområde. Källa: SeSverige

Jakt

Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2022-06-30 och följer fastigheten därefter och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fiskerätt finns till sjön Hörnen.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlskrona Jakobstorp 3:23

Ägare

Inge Svensson 1/3
Mats Cederholm 1/3
Henrik Cederholm 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,4 ha
Skogsimpediment 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 60,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 95 000 kr
Skogsmark 6 763 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 197 000 kr
Bostadsbyggnader 351 000 kr
Ekonomibyggnader 19 000 kr
Summa: 7 431 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 6 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Jakobstorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning