Jakobstorp

Jakt och tillväxt
Areal: 58 ha
Kommun: Karlskrona
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 125 000 SEK
Jakobstorp. Barrungskog i ett samlat skifte utan byggnader och med goda jaktmöjligheter.

Granungskogsfastighet i ett samlat skifte utan byggnader strax norr om Tving. Fastigheten uppgår till ca 58 ha produktiv skogsmark och domineras av granplantungskogar med inslag av granplanteringar i åldern 30 år. Markerna erbjuder goda jaktmöjligheter med gemensam väg genom skiftet samt fiske i Hörnen sjön .

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Jakobstorp

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av etablerade planterade granungskogar samt med inslag av lövskog och barrskogar i åldern 30 år. Markerna bedöms i huvudsak som friska med visst inslag av torrare partier. Terrängförhållandena är i huvudsak kuperade och delvis stensatta och markerna har korta drivningsavstånd fram till en gemensam byväg samt nyanlagda skogsbilvägar. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 58,4 ha och har en bonitet på 8,2 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 3 848 m³sk inkl. 2023 års tillväxt och den löpande tillväxten är beräknad till 260 m³sk/ha och år. Avdelning 3 har planteras av säljaren under våren år 2022, återväxtkontroll bör ske.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Tillväxtuppräknad skogsbruksplan från år 2020 erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst ”fornsök” berörs fastigheten inte av några kända forn-/kulturlämningar: Äldre färdväg, kemisk industri samt tre äldre husgrunder.

Enligt Naturvårdsverket söktjänst ”skyddad natur” så berörs inte fastigheten av några kända naturvärden.

Enligt Skogens Pärlor finns det registrerade sumpskogsområden inom fastigheten.

Enligt EBH-kartan hos Länsstyrelsen finns inga registerade föroreningar inom fastigheten

Inom fastigheterna finns ett registrerat sumpskogsområde. Källa: SeSverige

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, kronhjort, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fiskerätt finns till sjön Hörnen.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlskrona Jakobstorp 3:23

Ägare

Inge Vilhelm Svensson 1/3
Mats Cederholm 1/3
Henrik Cederholm 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 58,4 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Ser information i prospekt

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
Ser information i prospekt

Prospekt & Dokument

Karta

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Jakobstorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Jakobstorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier