Järvnäset

Obebyggd fastighet med 78 ha produktiv skogsmark, 3 396 m3sk. Jakt i VVO.
Areal: 82 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 27/1 2021
Obebyggd skogsfastighet i Järvnäset norr om Strömsund. Areal om 82,1 ha varav 77,9 ha skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 3 396 m³sk och domineras av yngre skog med en för området god bonitet. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som medger jakt på 1 512 ha. Fastigheten lämpar sig väl som en investering med dess årliga tillväxt/värdeökning i kombination med goda jakt- och rekreationsmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Strömsund
Ramselevägen 10
833 35   Strömsund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder (9)

Foto: Sofia Palmkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Uppgifterna kring upprättandet av skogsbruksplanen, upprättades 2016 november, den är sedan uppdaterad av Norrskog med tillväxt samt utförda åtgärder fram tills idag. Planläggare är Kalle Lennartsson och Fredrik Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen är 77,9 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet 3 396 m³sk vilket ger ett medeltal på 44 m³sk/ha. Boniteten är beräknad till 4,1 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av plantering om 23,4 ha. Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Järvnäsets vvo med en areal om 1 512 ha. Jakträtten är idag upplåten och övergår till köparen den 1/7 2021.

Fiske

Enligt säljaren så ingår fastigheten i Tåsjöns FVOF.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Järvnäset 1:7

Ägare

Anna-Lisa Tander Wikström 1/2
Karin Tander Hansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,9 ha
Impediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 82,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 12 000 kr
Skogsmark 672 000 kr
Summa: 684 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Järvnäset och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning