Järvsö Åsbo

Skog på tillväxt. Spännande jakt på stora arealer.
Areal: 43 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2019
På uppdrag av Holmen Skog AB förmedlar Areal tre skogsskiften nära Åsbo väster om Järvsö. Skiftena säljs tillsammans som ett objekt. På skiftena finns totalt ca 43,3 ha mark varav 43,2 ha bedöms vara produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 731 m3sk. Ett av skiftena har strand mot Milsjön. Inga byggnader finns på skogsskiftena. Bra jakt i Grönås vvo och i Järvsö Västra vvo.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (16)

Foto: Peter Svensson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader finns på skiftena.

Skogsmark

På skogsskiftena finns enligt skogsbruksplanen 43,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 731 m3sk, vilket motsvarar 63 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 62 % av virkesförrådet medan gran har 28 % och löv 10 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 102 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i september 2015 och är uppdaterad i maj 2019 med utförda åtgärder och tre års beräknad tillväxt.

Nyckelbiotoper

På skogsskiftena finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Två av skiftena ingår i Järvsö Västra vvo och ett i Grönås vvo. Järvsö Västra är uppdelat på två jaktlag som jagar på totalt ca 12 800 ha. Jaktlaget på Grönås jagar på ca 6 500 ha. Områdena har bra jakt på framför allt älg och skogsfågel kryddat med spännande jakt efter björn. Vid älgjakten 2018 hade Järvsö Västra en avskjutning på 34 älgar medan Grönås sköt 29. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson för Järvsö Västra vvo är Bengt Fasth, 070-232 10 23, och för Grönås vvo Tord Persson, 070-299 92 72.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrvåga 4:43, del av

Ägare

Holmen Skog Mitt AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 43,3 ha

Förvärvstillstånd

Skogsskiftena är belägna i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs om inte köparen sedan minst ett år tillbaka varit folkbokförd i Ljusdals kommun. Avgiften för ansökan är för närvarande 3 700 kr. Mäklaren hjälper köparen med ansökan om förvärvstillstånd. Det är inte aktuellt att sälja till aktiebolag.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Järvsö Åsbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning