Jävan

Skog och inäga vid Jävan
Areal: 7 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 450 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2022
Bebyggd fastighet vid Jävans strand. Jakt i viltvårdsområde.

Ett litet skifte vid Jävans strand med inäga och skog, timmerlada och en liten timrad stuga. På en slingrig och backig skogsbilväg tar man sig till fastigheten som ligger inbäddad med lugnet och skogen runtomkring, sjön Jävan gränsar i söder. Jakt i Bengtshedens vvo.

Kontakta Areal

Mona Geprägs

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Jävan

Mona Geprägs

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stuga

En äldre, liten timrad stuga i behov av åtgärder. Tegeltak. El vatten och avlopp saknas.

Timmerlada

Timrad ängslada med tegeltak. Behov av reparationer.

Byggnader på ofri grund

Vid fastighetens gamla stuga har uppförts ett antal byggnationer av olika slag. Dessa kommer att avflyttas inför ett ägarskifte.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken består enligt skogsbruksplanen av totalt 0,7 ha. Marken har inte brukats/slagits kontinuerligt. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 345 m³sk, vilket motsvarar ca 58 m³sk/ha.
Av trädslagen har tall 45 % av virkesförrådet medan gran har 26 % och lövträd har 60 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 26 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog i maj 2022. Det finns ingen obehandlad kalmark.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller naturvärden. Källa: SeSverige. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Bengtshedens vvo, ca 6 380 ha. Älgjakt bedrivs i tre olika lag på olika områden. Småviltjakt bedrivs på hela arealen. Jakträtten finns tillgänglig för ny ägare från tillträdet. Kontaktperson: Thomas Wiik 070-312 19 70

Fiske

Fastigheten ligger inom Liljans fvof. Fiskerätt saknas men årskort för hela området löses för 300 kr.
https://liljansfvof.webnode.se/

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

Vackert och enskilt beläget med möjligheter att öppna upp inägor och ställa iordning byggnaderna för fritidsboende.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bengtsheden 41:3

Ägare

Birgit Ahlholm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,7 ha
Summa: 6,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Fastigheten är samtaxerad och saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga att fastigheten är belägen inom Omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier