Jeppshoka

1900-tals byggnader i naturskön omgivning. 16 ha skogsmark. Jakt- och fiskerätt.
Areal: 16 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 925 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Visning:
13/6 kl 14:00-15:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs. Bokning av visning sker senast 24 timmar innan utsatt visningstid, vid förhinder önskas avbokning genom kontakt till ansvarig mäklare.
21/6 kl 16:00-17:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs. Bokning av visning sker senast 24 timmar innan utsatt visningstid, vid förhinder önskas avbokning genom kontakt till ansvarig mäklare.
13/6 kl 15:00-16:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs. Bokning av visning sker senast 24 timmar innan utsatt visningstid, vid förhinder önskas avbokning genom kontakt till ansvarig mäklare.
13/6 kl 16:00-17:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs. Bokning av visning sker senast 24 timmar innan utsatt visningstid, vid förhinder önskas avbokning genom kontakt till ansvarig mäklare.
13/6 kl 17:00-18:00
Fastigheten Jeppshoka 1:5 ligger längs Mieåns dalgång och utgörs delvis av ett äldre byggnadsbestånd på en höjd med byggnader från slutet av 1800-talet. Bostaden ligger naturskönt till på en höjd med angränsande inägomark och tillhörande ekonomibyggnader. Marken uppgår totalt till 16 ha varv skogsmarken utgörs av ca 15 ha produktiv skogsmark. Jakt- och fiskerätt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (29)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostaden

Bostaden är uppförd år 1875 i trä under betongpannor i 1 ½ plan på en stensatt torpargrund med delvis källare. Uppvärmningen har tidigare bestått av en vedspis och en sättugn (ej godkända eller sotade).
El, vatten och avlopp saknas intill bostaden. Grävd vattenbrunn finns intill gårdscentrat men med okänd kvalité och vattenhållning. Taxerad boyta 71 kvm och biyta 30 kvm.
Husbocksförsäkring och fiber saknas.

Nedre plan: 3 rum, kök, hall samt groventré.
Övre plan: oinredd.

Fiber och el finns att ansluta ute vid vägen.

Bostaden är i äldre skick och i behov av varsam renovering, då den har spår från äldre tider, d.v.s. orörd från renovering under mitten av 1900-talet.

Lösöre som finns i bostaden och i uthusen ingår i försäljningen och kommer inte tömmas.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är ungefärligt beräknade.

Fastighetsskatt 1 672 kr/år
Renhållning 1 120 kr/år
Försäkring hela fastigheten 3000 kr/år
Totalt 5 792 kr/år.

Ekonomibyggnader

Till gården finns tre ekonomibyggnader i form av en ladugård byggd år 1926 och ett mindre förråd samt ett enklare garage. Samtliga byggnader är uppförda i trä och taket på ladugården är belagt med eternit och förråden är belagda av ett tak av plåt. Grunden är delvis satt med kilad sten till byggnaderna.

Se mer om beskaffenhet i bifogade bilder.

Skog och mark

Inägomark

Angränsande till gårdscentrat finns ca 0,8 ha inägomark, vilket utgörs av delvis åkermark och betesmark.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår totalt till 15 ha och ligger fördelad delvis öster och väster om gårdscentrat. Markerna domineras av barrskog med gran och tall samt med löv och ädellöv. Barrskogen utgörs till övervägande del av tillväxande barrungskogar samt viss del avverkningsmogenbarrskog. Markerna bedöms i huvudsak som friska till fuktiga och terrängförhållandena är delvis brant med rörligt markvatten. Bonitet är beräknad till 8,1 m³sk/ha/år och virkesförrådet uppgår med 2021 års tillväxt till totalt 2 677 m³sk.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesområden osv.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Som ägare av fastigheten äger man rätt fiska i Södra Mieåns Fiskevårdsområdesförening. Årlig avgäld i föreningen är 100 kr/år för att fiska i föreningens vatten, förutom de vatten där regnbåge planterats in.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Jeppshoka 1:5

Ägare

Jan-Olof Eriksson 1/2
Inga Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 16,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 18 000 kr
Skogsmark 1 137 000 kr
Tomtmark 119 000 kr
Ekonomibyggnader 22 000 kr
Bostadsbyggnader 104 000 kr
Summa: 1 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Jeppshoka och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning