Jugan

Skog vid vatten
Areal: 9 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
Mindre skogsegendom vid vatten.

Areal förmedlar härmed en skogsfastighet som löper längs sjön Jugans sydöstra strand. Egendomen omfattar totalt 39 ha varav 30 ha avser vatten. Till innehavet hör 9 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Virkesförrådet på den talldominerade egendomen uppskattas till ca 1 150 m³sk.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Jugan

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Kerstin Granath och Fredrik Skovshoved​

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till egendomen hör enligt skogsbruksplanen 10 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 162 m³sk, vilket motsvarar 116 m³sk per ha. Av trädslagen dominerar tall med 93 % av virkesförrådet medan gran har 6 % och löv 1%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 33 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2022 av Per Rapp.

Nyckelbiotoper och naturvärden

På egendomen finns för närvarande inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Jakt

Området mellan Jugan och E45an är oregistrerad. Området på syd-östra sidan av E45an tillhör Flatens ÄSO.

Fiske

Sjöar och vattendrag ingår i Mora-Våmhus FVOF. Fiskekort krävs för fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Utmeland S:48

Ägare

LJUGARENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,0 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Vatten 30,4 ha
Summa: 41,9 ha

Taxeringsvärde

Mora Utmeland S:48 är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2022 enligt följande: Skogsbruksvärde 236 000 kr Summa 236 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Jugan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Jugan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier