Jutaberget

Jutaberget är ostört och idylliskt belägen på natursköna Billingen, bara en knapp mil från Skövde.
Areal: 45 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2021
Visning:
13/9 kl 17:00
Anmälan skall ske till ansvarig fastightesmäklare.
Jutaberget är ostört och idylliskt belägen på natursköna Billingen, bara en knapp mil från Skövde.
Här erbjuds välhållet byggnadsbestånd med bostadshus, ladugård, garage m.m., omringat av de egna markerna. Landarealen uppgår till 45 ha varav drygt 30 ha välskött skogsmark och 13 ha inägomark med höga naturvärden. Jutabergets marker sträcker sig också ända till fina Vallersjöns vatten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (58)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Jutaberget bostadshus är uppfört runt sekelskiftet 1900 i 1,5 plan med timmerstomme och stående träpanel på fasaden. Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 94 kvm. På taket ligger betongtegel och fönstren är delvis nyare av typen 3-glas med isolerglas och delvis kopplade 2-glasfönster.

Nedre plan når man via den inglasade huvudentrén till en hall med uppgång till övre plan. Till vänster om hallen finns ett vardagsrum med öppen spis och till höger ligger ett allrum. Köket har spis, spisfäkt, kyl och frys och nås även via en tillbyggd köksentré på bostadens baksida.
I tillbyggnaden finns även pannrummet och badrummet som har wc, tvättställ, dusch och tvättmaskin. På övre plan finns en hall med utgång till balkong i söderläge, 3 sovrum, badrum med äldre utrustning samt garderobsutrymmen.

Enskilt vatten från djupborrad brunn som borrades 2015. Enskilt avlopp 3-kammarbrunn med infiltration som gjordes om för 7 år sedan. Uppvärmningen sker via jordvärmeanläggning från 2009.

Trädgårdstomten är generöst tilltagen med flertalet fruktträd. Här finns också en välvd jordkällare i bra skick samt en hundgård.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård
Ladugård byggd i vinkel som idag används som förvaringsutrymmen. Äldre timrad djurdel, logdel på jordgolv eller plankgolv, liten stalldel med två äldre spiltor samt vidbyggt förråd. Byggnaden har trästomme och plåttak.

Garage
Garage med två portar och plats för två bilar. Byggnaden är isolerad och har gjuten platta, trästomme och plåttak.

Magasin
Magasinsbyggnad med trästomme, lertegel på taket och grusat golv. Även här finns förrådsutrymmen samt vedbod både på nedre plan och på magasinsloftet.

Snickarbod
Snickarbod med trästomme och lertegel på taket.

Vagnskjul
Mindre vagnsskjul beläget bakom ladugården. Lämplig som lösdriftsstall. Trästomme och plåttak.

Industri

Master och vägar

På Jutaberget finns två telemaster belägna norr om gårdscentrum. Nyttjanderättsavtal finns upprättade med mastinnehavaren vilket inbringar en sammanlagd årlig intäkt på ca 19 000 kr. Fastigheten erhåller en årlig ersättning för ett lastande vägservitut på ca 3 000 kr inklusive moms.
Vägen fram till Jutaberget är en gemensamhetsanläggning som har bra ekonomi och inga utdebiteringar sker vanligtvis.

Skog och mark

Inägomark

Sammanlagt omfattar Jutaberget 13,3 ha stödberättigande inägomark. Idag är all mark klassad som betesmark men ca 3 ha är före detta åkermark. Markerna är mycket natursköna i kuperad terräng med stenmurar och odlingsrösen och berättigar till största del för stöd med höga naturvärden. Den årliga EU-ersättningen uppgår till ca 55 000 kr.
Stödrätter finns tilldelad för markerna och ingår konstnadsfritt vid överlåtelsen av fastigheten. Marken är ej utarrenderad.

Skogsmark

Jutaberget omfattar 34,3 ha skogsmark varar 30,3 ha är produktiv skogsmark på friska marker med grandominans och mycket god bonitet och 4 ha är lövbestånd inom Jutabergets stödberättigade betesmark. Skogsmarken är mycket välskött och certifierad enligt FSC. Virkesförrådet uppgår till 6 300 m3sk efter beaktande av tillväxt sedan planens upprättande.
Skogsmarken är väl arronderad och i huvudsak belägen i anslutning till gårdscentrum men med ett friliggande utskifte om 2,8 ha. Drivningsförhållandena och tillgängligheten är överlag goda med vägar utan längre transportavstånd. Skogen utgörs i huvudsak av granbestånd med stor andel skog vars nästa föreslagna åtgärd är föryngringsavverkning, ca 4300 m3sk.
Trädslagsfördelningen är uppskattad till 82 % gran, 1 % tall, 11 % björk och 6 % ek och övrig löv. Boniteten är beräknad till 9,6 m3sk/ha, tillväxten under planperioden är bedömd till 189 m3sk och år. Se vidare i skogsbruksplan upprättad april 2021. Notera att avdelning 26 i skogsbruksplanen som omfattar 4 ha är klassad som betesmark som berättigar till stöd.

Jakt och Fiske

Jutabergets fastighetsgräns sträcker sig till och en bit in på Vallersjöns vatten vilket ger möjlighet till fiske. I Vallersjön huserar kräftor och vanlig insjöfisk.
Jakten är tillgänglig för köparen från och med 2026-06-30. God tillgång på vilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Jutaberget 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 1,0 ha
Åkermark 10,2 ha
Skogsmark 34,3 ha
Summa: 45,5 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 405 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning