Källehult

Gård i Herråkra med enskilt läge. 9 800 m3sk virke, stor del i avverkningsmogen ålder.
Areal: 76 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2021
Visning:
9/5 kl 15:00
Anmälan krävs.
19/5 kl 18:00
Anmälan krävs.
Källehult omfattar 76 ha mark samlad i ett fint skifte varav ca 73 ha skog och ca 2 ha jordbruksmark. Bedömt virkesförråd ca 9 800 m3sk där stor andel utgörs av skog i avverkningsmogen ålder. Gårdscentra med enskilt läge. Stort bostadshus med renoveringsbehov samt ekonomibyggnad.

Källehult är belägen i Herråkra, ca 35 km nordost om Växjö.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (25)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens mangårdsbyggnad är enligt taxeringsuppgifter uppförd 1925 och har en boarea om 190 m2, och biarea 0 m2.

Huset är i enkel standard där en mindre renovering bedöms ha gjorts på nedre plan i början av 1980-talet. Byggnaden är i stort behov av renovering och underhåll.

Grund av huggen sten med källarutrymme under mindre del av byggnaden. Bjälklag och stomme av trä, fasad med liggande panel, englasfönster med lösa innanbågar, tak av betongpannor.

Bottenvåning med tre rum, sal, hall, enkelt kök, köksentre samt våtrum med dusch och toalett.
Övre plan omfattar hall, sal och tre sovrum. Byggnaden har dubbla trappor till övre plan.

Vatten från brunn/källa, pump och hydrofor i källare.
Avlopp via enskild avloppsanläggning med okänt utförande.
Uppvärmning på nedre plan genom direktverkande el samt luftvärmepump (installerad 2020). Övre plan saknar uppvärmning. Byggnaden har fem eldstäder, eldningsförbud råder i samtliga.
Fiberanslutning saknas.

Energideklaration

Energideklaration saknas. Köparen kommer ej att upprätta energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Då huset inte nämnvärt använts under senare år och förbrukningsstatistik saknas kan relevant driftskostnad ej anges. Driftskostnaderna för ny ägare är helt beroende av användning och investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården uppförd i vinkel med tak av plåt och eternit. Elanslutning finns. Inrymmer sedvanliga utrymmen från tidigare jordbruksdrift. Vidbyggd luta på baksidan.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra. Fältarbetet är utfört jan 2021.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 72,6 ha och virkesförrådet anges till ca 9 845 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 58% tall, 28% gran, 13% löv. Medelboniteten anges till ca 6,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 440 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 290 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 2,8%.

Skogsbruksplanen anger att ca 35,6 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 7 900 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 2,0 ha och utgörs av småbruten åkermark. Marken är upplåten enligt muntlig överenskommelse till 2021-12-31. Säljaren förbehåller sig intäkter från upplåtelsen till nämnt datum.

Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Jakt

Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin. Marken är väl samlad utan närliggande större vägar.

Jakträtten kan disponeras av köparen från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i ett gemensamt älgjaktlag om ca 1 200 ha.

Ev jaktutrustning som jakttorn, foderautomater följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE KÄLLEHULT 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 77,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Inägomark 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 75,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 51 000 kr
Betesmark 13 000 kr
Skogsmark 6 919 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 153 000 kr
Bostadsbyggnader 679 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 7 855 000 kr

Inteckningar

Tre inteckningar om totalt 14 887 kr. De skriftliga pantbreven som svarar mot inteckningarna är förkomna. Säljaren har ansökt om dödning av inteckningarna och svarar för kostnaden för dödning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Källehult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning