Kallsjötorp

Kallsjötorp, ostört och virkesrikt med fiske i Kallsjön. Nyare timmerstuga.
Areal: 41 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 17/9 2020
Visning:
30/8 2020
Visning av Fastighetens byggnader sker söndagen den 30 augusti. Anmälan till visning sker till undertecknad då tid också meddelas. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Fastigheten Kallsjötorp 1:6 i Fröderyds socken är en skogsgård i två skiften belägen i anslutning till Kallsjön, ca 13 km söder om Landsbro. Total areal om 41 ha varav 39 ha produktiv och virkesrik skogsmark och 2 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till 7 700 m³sk och boniteten 9,3. Byggnationen består av en timmerstuga uppförd 2002 med timmer från egen skog, sjöstuga, garage samt ytterligare något uthus. Fastigheten har fiskerätt med kräftfiske och totalt ca 1,1 km strandlinje i Kallsjön. Avstånd till Vetlanda ca 26 km och Sävsjö ca 20 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (56)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad 1

Bostadsbyggnader

Timmerstugan

Stugan är uppförd av timmer från egen skog och stod färdig 2002. Högt och ostört belägen med utsikt över Kallsjön. Byggnadsarea ca 4 m x 6 m. Uppförd på plintar, grå målat timmer samt tak med betongtegelpannor. Ej el eller vatten. Nymålat 2018. Innefattar ett rum med matplats och öppet till nock, samt enklare pentry med utgång till altan. Från rummet finns trapp till loft som täcker ca halva byggnaden.
Stort altan/veranda på två sidor av byggnaden.

Sjöstugan

Mindre stuga med ett rum i anslutning till Kallsjön. Uppförd i trä med papptak på plintar. Ej el eller vatten. Isolerad med trägolv och glasparti mot Kallsjön. Träaltan framför stugan.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp mm saknas.

Garage

Enklare garagebyggnad i trä med plåttak. Ej el eller vatten. Uppfört på plintar med trägolv.

Förråd etc.

Uppfört i trä med papptak. Ej el eller vatten.

Fiskebod

Liten, enklare fiskebod vid Kallsjön. Uppförd i plåt med plåttak samt jordgolv. Ej el eller vatten.

Lösöre/inventarier

Med fastighetsaffären följer följande lösöre/inventarier vilket skall beaktas i anbudet:
4-hjuling Suzuki King Quad, elverk Serva 3600 CLE, släpkärra Fogelsta LE 750, skogsvagn till 4-hjuling, båt, röjsåg Husqvarna, färg till timmerhuset.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 2,2 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 1 ha och arealen betesmark till 2 ha. Jorden är muntligt upplåten till och med 2020-12-31. Ev. ersättning för perioden tillfaller Säljaren. Inga stödrätter följer fastigheten utan ägs av dagens brukare.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i våren 2019 av SÖDRA.
Planen är inför försäljningen uppräknad med två års teoretisk tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 38,8 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 7 701 m³sk, motsvarande 193 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 30 %, gran 65 %, björk 3 %, ek 1 % och asp 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 280 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 3 275 m³sk.

Avverkning av barkborreskadad skog har skett våren 2020. Uttaget uppgår till totalt ca 86 m³sk och berör avdelningarna 9, 15 och 25. Uttaget ej avräknat i ovanstående virkesförråd.

På fastigheten finns ett hägn om ca 1 ha från ca 2015 planterat med fågelbär, lönn och lind. En stor andel självsådd tall finns också i hägnet. Hägnet ligger i anslutning till timmerstugan och Kallsjön och kommer framgent skapa en fin miljö med ett trevligt, ljust blandskogsbestånd med stor andel lövskog.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Jakt

Småviltsjakten muntligt upplåten fram till 2021-06-30. Erlagd ersättning tillfaller Säljaren. Älgjakten tillfaller ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Bäckaby älgskötselområde och Huluboda-Sandvik älgjaktslag om ca 950 ha.

Fiske

Fiske i Kallsjön. Kräftfiske på vatten tillhörande Kallsjötorp enligt uppdelning mellan grannar.

Övrigt

Mer information om Kallsjötorp med omnejd kan finnas på www.froderydsbygden.se samt www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Kallsjötorp 1:6

Ägare

Britt Johansson 1/2
Christina Blomberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 41,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,8 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 41,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 32 000 kr
Betesmark 21 000 kr
Skogsmark 3 827 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Ekonomibyggnader 43 000 kr
Summa: 3 926 000 kr

Inteckningar

Fem (5) penninginteckningar/datapantbrev om totalt 320 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Fröderyd distrikt/Fröderyd socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning