Kämpabo

Välarronderad fastighet mellan Gnosjö och Anderstorp.
Areal: 23 ha
Kommun: Gnosjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2022
Visning:
24/5 kl 16:30-18:30
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
I byn Kämpabo strax väster om Gnosjö ligger denna gård som består av bostadshus med enklare uthus, skog och lite öppen mark. Total areal om 23 ha varav 19,7 ha skogsmark och 1,5 ha jordbruksmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Byggnaden är uppförd i 1,5 plan på torpargrund, stomme av timmer och med fasad av stående träpanel. Byggnaden har 3-glasfönster och takbeklädnad av betongtegel, taxerad boyta om 85 m². Uppvärmning med vedeldad panna med ackumulatortank samt luftvärmepump. Vatten från grävd brunn med pump och hydrofor. Enskilt avlopp i 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd. Byggnaden är ursprungligen uppförd i början av 1900-talet på torpargrund. Tillbyggnad har gjorts under 1990-talet till dagens utformning.

Nedervåningen omfattar entré in till trapphall, matsal, sovrum samt allrum med öppen spis och utgång till uteplats i söderläge. Köket renoverat på 1990-talet, groventré in till mindre hall och i anslutning därtill ett kaklat badrum/toalett med dusch. Uteplats i söder.

Övervåningen utgörs av en möblerbar hall med utgång till balkong, två sovrum, toalett samt garderober.

Tillbyggd värmecentral med vedpanna och ackumulatortank om 500 liter.

Energideklaration

Någon energideklaration finns ej upprättad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Äldre ladugårdsbyggnad samt fd snickarverkstad/garage samt diverse enklare uthus ligger på motsatta sidan vägen från boningshuset.

Skog och mark

Åkermark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 1,5 ha åkermark som ligger i direkt anslutning intill boningshuset. Jordbruksmarken är muntligen upplåten t.o.m. 2022-12-31 och står därefter till köparens förfogande.

Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Sydved upprättad skogsbruksplan från 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 19,7 ha med ett beräknat virkesförråd om 1 206 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 13 %, tall 84 % samt löv 3 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

GNOSJÖ KÄMPABO 2:2

Ägare

Nils Uno Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,7 ha
Inägomark 1,5 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 23,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 69 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Skogsmark 1 445 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Bostadsbyggnader 398 000 kr
Ekonomibyggnader 15 000 kr
Summa: 2 082 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning