Kappsjöselen

Skog och jakt i viltvårdsområde söder om Malung.
Areal: 14 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Mindre skogsfastighet med enkel byggnad belägen vid Kappsjöselen söder om Malung. Den totala landarealen uppgår till ca 12 hektar varav produktiv skogsmark är 7,1 hektar. Fastigheten är belägen inom Malungs västra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Mycket enkel stuga men ett skydd vid arbete i skogen eller för kortare vistelse. El, vatten och andra faciliteter saknas. Byggnaden fraktades hit över isarna på 1930-talet.


Byggnaden är uppförd i trä på en grund av natursten. Takbeklädnad av plåt.

Energideklaration

Energideklaration krävs ej.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad. Planen upprättades av Lotta Melin, Jome Skog i augusti år 2015, och har därefter tillväxtberäknats tom 2019 års tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala landarealen till 12,5 hektar varav den produktiva skogsmarken är 7,1 hektar. Skogsmarken domineras av ungskogar. Virkesförrådet uppskattas till ca 375 m³sk.

Nyckelbiotoper mm

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop. Berörd mark ingår inte skogsbruksplanens produktiva skogsmark och är idag ett Biotopskyddsområde där ersättning utgått till nuvarande markägare. På detta område får inte skogsbruk bedrivas. Biotopskyddet utgörs av avdelning 8 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Malungs Västra viltvårdsområde. Områdets storlek uppgår till dryga 39 000 hektar. Se föreningens hemsida för mer information. http://malungsvastra.se/.

Gemensamhetsanläggningar

Fastigheten har andel i Malung-Sälen Västra Utsjö Ga:2. Skogsbilvägar. Förvaltas av Holmsjöarnas samfällighetsförening.

Samfälligheter

Fastigheten har andel i ett flertal samfälligheter. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Planer, bestämmelser mm

Biotopskydd. Grundvattenskydd Utsjö, södra Grimsåker, Malung. Byggnadsplan, Grimsåkers by.

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Grimsåker 78:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,1 ha
Skog med restriktion 2,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,1 ha
Inägomark 0,1 ha
Summa: 12,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 122000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Malung-Sälens kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning