Karbäcken

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 183 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/9 2022
Vackert belägen vid Tåsjön. 149 ha produktiv skog, 18 207 m³sk. Jakt i VVO om 6 317 ha samt fiske.

Vackert belägen skogsfastighet i Karbäcken, norra Jämtland, angränsande mot Tåsjön. Totalt virkesförråd om 18 207 m3sk, med både äldre avverkningsmogen skog samt stor andel skog på tillväxt. Fastigheten har för området god bonitet och en årlig tillväxt om ca 600 m³sk. Total areal om ca 183 ha, varav 149 ha produktiv skogsmark. Goda jaktmöjligheter på större arealer då fastigheten ingår i Brattbäcken Karbäckens VVO om 6 317 ha.

Fastigheten med dess breda åldersklassfördelning erbjuder en ägare olika valmöjligheter i sitt brukande:
– God årlig tillväxt för den som söker direktavkastning
– Aktivt brukande med avverkningsmogen skog
– Goda jakt och fiskemöjligheter i ett naturskönt område

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Karbäcken

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av Steiner Mårtensson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 149,6 ha och har ett virkesförråd om 18 207 m³sk varav ca 5 411 m3sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten är övervägande andel gran (72 %) men även en viss andel löv (19 %), tall (5 %) och contorta 4 %. Skogens åldersfördelning visar på en förskjutning mot äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av återväxtkontroll på ca 2,9 ha.

Det finns behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

Det finns två nyckelbiotoper registrerad hos SKS på fastigheten, se avdelningarna 28 & 40 i skogsbruksplanen. Det finns ett forn och kulturminne på fastigheten. Utöver det finns idag inga övriga nyckelbiotoper, bestånd med höga naturvärden eller forn/kulturlämningar. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Brattbäcken Karbäckens VVO om 6 317 ha. Småvilt jagas inom hela VVO:t. Älgjakten är uppdelat i två jaktlag. Denna fastighet tillhör Karbäckens jaktlag.

Det finns tre avtal om upplåtelse av jakt. Avtalen gäller tillsvidare och för att dessa skall upphöra så skall de sägas upp och upphör då att gälla senast det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.

Fiske

Fastigheten ingår enligt säljaren i Tåsjöns FVO.

Byggnader

På fastigheten finns äldre bostadshus och ladugård i mycket dåligt skick. Bostadshuset saknar V/A. El finns framdraget till elskåp vid tomtgräns.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Karbäcken 1:60

Ägare

Pauline Bäckström 1/2
Robin Bäckström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 179,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 149,6 ha
Myr/kärr/mosse 29,5 ha
Inägomark 3,6 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 183,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 2 000 kr
Skogsmark 2 208 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Summa: 2 253 000 kr

Inteckningar

Det finns 3 inteckningar registrerade på fastigheten om totalt 640 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier