Kårböle

Obebyggd skogsmark i nordvästra Hälsingland med jakt i större viltvårdsområde.
Areal: 32 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 575 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2019
Fastighet med en huvudsaklig och två mindre ägofigurer lättillgängligt belägna vid Kårböle, ca 6 mil nordväst om Ljusdal. Den större ägofiguren omfattar ca 28 ha och ligger invid älven Ljusnan, på båda sidor om riksväg 84. Fastigheten har ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m³sk. Jakt i viltvårdsområde om ca 8 700 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 25,1 ha. Virkesförrådet har beräknats till 1 778 m³sk och utgörs till 86% av tall, 12% gran och 2% löv. 70% av skogsmarksarealen har skog i åldersklassen 20-29 år och boniteten anges till 4,3 m³sk per hektar.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information. För skifte 1 upprättades skogsbruksplanen i maj 2019 av Björn Karlsson på Skog & Fritid. Skiftena 2 och 3 inventerades i oktober 2019 av Håkan Persson på ELE.

Avverkning av fröträd

Säljaren har ingått avtal om avverkning av fröträd inom fastighetens avdelning 12 enligt bifogad skogsbruksplan. Fröträden är därför borttagna ur skogsbruksplanen och dess volym ingår därmed inte i fastighetens redovisade virkesförråd. Intäkten från avverkning av fröträden kommer att tillfalla säljaren.

Jakt

Fastigheten är belägen i Kårböle viltvårdsområde som omfattar ca 8 700 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag medan småviltjakt kan bedrivas över hela arealen. För vidare information vänligen kontakta Rickard Åhlund, ordförande, på mobil: 070- 527 24 82.

Fiske

Fisket administreras av Kårböle fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kårböle 3:46

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,1 ha
Impediment 6,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 398 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 409 000 kr

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se beskrivning.

Försäljningssätt

För mer information se beskrivning.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning