Karlberg

28 hektar produktiv skogsmark på båda sidor av E18. Inga byggnader.
Areal: 31 ha
Kommun: Grums
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut obebyggda skogsskiften på båda sidor av E18 strax öster om Nyängen i Grums, endast tre kilometer från Gruvöns sågverk och massaindustrin. Skogen har en attraktiv åldersklassfördelning med god tillväxt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (15)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är framtagen av Mellanskog i augusti 2021. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 28,3 hektar med ett bedömt virkesförråd om 4403 m³sk. Den årliga tillväxten beräknas till 170 m³sk. Virkesförrådet utgörs till 64 procent av gran. Medelboniteten beräknas till 6,8 m³sk per hektar och år. För fördjupad information läs mer i den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna ingår i Bråne- Åsmunderuds viltvårdsområde som uppgår till cirka 1300 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs älgjakt och fastigheterna berättigar till en jakträtt i älgjaktslaget. Småviltsjakt bedrivs enskilt. Jakträtten övergår till köparen och är fri att förfoga från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Grums Karlberg 2:15 och 2:17

Ägare

Roland Olsson 1/2
Kerstin Olsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,3 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 31,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 839 000 kr
Summa: 1 839 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Karlberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning