Karlhem

39 ha skog med bra bonitet och jakt i Karlhem, 3 km öster om Ölmstad. Enkel stuga/bod.
Areal: 40 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 27/5 2019
Fastigheten Karlhem 1:1 är en trevlig skogsfastighet med god jakt och ostört läge 3 km öster om Ölmstad. Total areal är 40 ha varav 39 ha skogsmark och 1 ha inägomark. Skogen har en bonitet om 9,8 m3sk/ha och ett virkesförråd om drygt 8 000 m3sk. Större delen av skogsarealen utgörs av skog yngre än 40 år vilket innebär hög tillväxt kommande tioårsperiod. På fastigheten finns också en mindre timrad stuga/bod lämplig som t.ex. jaktstuga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Mindre och enkel byggnad med en byggnadsarea om ca 16 m2. Byggd på plintar med timrade väggar och tak av papp. Isolerade golv och tak. Utgörs av ett rum med liten diskbänk och gasolspis. Troligen uppförd i början av 2000-talet.

Förråd

Mindre byggnad om ca 2 m2. Byggd av trä med papptak. Uppförd i slutet av 1990-talet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av 1,0 ha åker/bete.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved i september 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 38,6 ha och virkesförrådet 8 068 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 2 %, gran 75 %, löv 17 % samt ek 6%. Bonitet 9,8 m3sk/ha.

På fastigheten finns en av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop (avd. 22).

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Hänsyn har tagits i skogsbruksplanen till det skogsuttag som gjorts under vintern, och som nu delvis ligger som vältor på fastigheten. Virket är avverkat i bestånd nr 6 som är redovisat som K1 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten kommande jaktsäsong, dvs till 2020-06-30. Älgjakt bedrivs gemensamt med andra fastigheter.

Fiske

Med fastigheten följer inget fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Karlhem 1:1

Ägare

Emma Weimer 4/5
Johan Weimer 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,6 ha
Inägomark 1,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 39,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 280 000 kr
Summa: 2 280 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Karlhem och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning