Karlstorps-Ryd

Välarronderad skogsgård med stor andel ungskog. Jakt och fiske.
Areal: 66 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 2/12 2020
Karlstorps-Ryd 1:2 i Karlstorps socken är en skogsgård i ett välarronderat skifte, belägen ca 1 km utanför Karlstorps by. Total areal om 66,5 ha varav 56,6 ha produktiv skogsmark och 8 ha jordbruksmark. Stor andel ungskog med bra tillväxt. Virkesförrådet uppgår till 5 500 m³sk och boniteten 7,1. Byggnationen utgör bostadsbyggnad och ladugård. Fastigheten har fiskerätt med kräftfiske i Rydån. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Avstånd till Vetlanda ca 35 km, Mariannelund ca 16 km och Kvillsfors ca 15 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (28)

Foto: Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden utgör del av ett gammalt tvillinghus där halva byggnaden utgör bostad till Karlstorp-Ryd 1:2 och andra halvan utgör bostad till Karlstorps-Ryd 1:10. Bostadsdelen tillhörande försäljningsobjektet har ej nyttjats som bostad på många år och har eftersatt underhåll.
Bostadsdelen tillhörande Karlstorps-Ryd 1:10 nyttjas som permanentboende.

Huset är uppfört i två plan, tak med betongpannor, röd träfasad och torpargrund med stenfot. Delvis matkällare. Vatten och avlopp vilket dock ej nyttjats på många år. El finns. Taxerad boyta 173 m².

Nedervåningen innefattar hall, kök, groventré, rum med trägolv, rum med öppen spis (ej ok) samt rum/kontor.
Övervåningen innefattar trapphall, förråd och tre rum.

Bostaden har påbörjade renoveringsarbeten som ej färdigställts.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Fastighetens byggnader har ej nyttjats på många år. Driftskostnaderna är till stor del okända för säljaren. Årlig fastighetsavgift bedöms uppgå till ca 3 500 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Enklare, äldre byggnad i trä/timmer med plåttak. El, ej vatten. Innefattar f.d. fähus med gjutet golv samt loge, delvis med trägolv. I vinkel förråd och vedbod. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 8,3 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 3 ha. Jorden är muntligt upplåten till och med 2020-12-31. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av SÖDRA.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 56,6 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 5 569 m³sk, motsvarande 98 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 62 %, gran 30 % och löv 8 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 190 m³sk.

Arealen K1 utgör 14,0 ha i skogsbruksplanen. Avdelningarna 14 och 18, totalt ca 10 ha, kommer att planteras av Säljaren. Delvis är det redan planterat.

Befintliga rishögar tillhör Säljaren.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Kråkshult/Karlstorp ÄSO men är registrerad som vilande då ingen älgjakt bedrivits på fastigheten på senare år.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt, inkl. kräftfiske, i Rydån vilken utgör en del av Emåns avrinningsområde. Ån avvattnar sjöarna Mycklaflon och Bellen.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

I Karlstorp finns bl.a. Backegårdens gårdsbutik med fokus på lokala råvaror och bra kvalitet samt Gamla mejeriet med kafé och antikviteter.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Karlstorps-Ryd 1:2

Ägare

Sten Gustafsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 8,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 66,5 ha

Taxeringsvärde

Ansökan om omtaxering är inskickad till Skatteverket.

Inteckningar

Tre (3) penninginteckningar/datapantbrev om totalt 960 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Karlstorp socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning