Karltorp

12 ha öppen mark utanför Glanshammar. Del i parhus samt flera ekonomibyggnader.
Areal: 14 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2018
Visning:
19/7 kl 16:45-17:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
24/7 kl 18:30-19:15
Vänligen anmäl ert deltagande.
Strax norr om Lillkyrka, utanför Glanshammar, ligger denna gård omgiven av öppen mark och vackra strövskogar. Försäljnings-objektet består av en del i ett parhus från 1700-talet. Parhuset ligger på en liten höjd med fin utsikt åt alla håll. Dessutom ingår flertalet uthus i form av en ekonomibyggnad, ett förråd, en bastu, en magasinsbyggnad samt en gammal smedja. Bostaden är i gott skick men med äldre standard. Gården lämpar sig väl som sommarbostad, kanske för den självverksamme som har tankar om mindre djurhållning eller den som har intresse att på andra vis bruka åkermarken. För den som har tankar om att bo permanent på gården finns goda pendlingsmöjligheter till Örebro och gården ligger även med närheten till förskola, skola, affär m.m. inne i Glanshammar. Totalareal om ca 14 ha på det tänkta försäljningsobjektet. Möjligheter finns även att inkomma med anbud på gårdscentrum med naturlig tomtmark.

Välkommen på visning av gården i Karltorp!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På en liten höjd med utsikt över den omkringliggande inägomarken ligger parhuset som tidigare varit socknens första skola. Här har den kände riksspel-mannen Einar Olsson gått sina första två skolår.

Parhuset är uppfört på 1770-talet och är en av områdets äldsta byggnader. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på torpargrund under enkupigt tegeltak (1980). Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Fönster, klassiska dubbelfönster med urtagbara innanfönster. Ventilation, självdrag. Murstocken till vedspisen och gjutjärnskaminen har använts och sotats kontinuerligt fram till 2016. Avlopp, gråvatten till stenkista. Inget föreläggande finns att åtgärda avloppet. Vatten från grävd brunn (sommarvatten). Uppvärmning via vedspis och gjutjärnskamin samt kompletterande direktverkande el. Ny el och elcentral installerades 1990. Byggnadsarea på mark om ca 97 kvm varav dryga hälften av byggnadsarean ägs av säljaren.

Bostadsdelen som ingår i försäljningsobjektet består av hall, kök (vedspis samt spisugn), sovrum med gjutjärnskamin. I hallen, under trappan, finns även en mulltoalett. Från hallen kan man även ta sig upp på en brädlagd, oinredd vind. Golven i huset är belagda med trä/plastmatta, väggarna panelbeklädda/tapetserade och innertak av trä/skivmaterial.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning har upprättats, kontakta mäklaren för att ta del av densamma. Energideklaration kommer ej att upprättas då bostaden endast används som fritidsbostad.

Ekonomibyggnader

Ängsladan

Strax öster om bostadshuset finns en gammal ängslada uppförd (under 1800-talet) med timmer-/träregelstomme under tegeltak. Byggnaden inhyser förråd/verkstad samt två rum, ett på övre och ett på nedre plan (före detta drängbostäder). Byggnadsarea på mark om ca 51 kvm.

Bastubyggnaden

Intill ängsladan finns en bastu uppförd på (1990-talet) med träregelstomme under plåttak. Byggnaden inhyser en dusch (med sommarvatten) samt en vedeldad bastu. Byggnadsarea på mark om ca 7 kvm.

Förråd

Intill bostadshuset finns en förrådsbyggnad uppförd på (1990-talet) med träregelstomme under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 10 kvm.

Magasin

Öster om ängsladan finns ett magasin uppfört (i början på 1900-talet) med träregelstomme under tak belagt med aluminiumplåt. Utrymmet har gjutet golv. Byggnaden används som förråd och vagnslider. Byggnadsarea på mark om ca 234 kvm.

Magasinet nyttjas för närvarande av jaktlaget. Vid intresse från köparen att nyttja magasinet säger säljaren upp avtalet med jaktlaget.

Smedjan

Norr om magasinet finns en gammal smedja uppförd (under 1800-talet) med timmerstomme under tegeltak. Byggnaden har renoveringsbehov. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker-/betesmarken brukas i dagsläget av säljaren. Stödrätter motsvarande brukningsarealen medföljer i fastighetsaffären utan extra vederlag. Stödberättigad areal enligt senaste ansökan var 11,75 ha för försäljningsobjektet. Jordart: morän/sand/lera. Intill åkermaken finns även skogsmark i form av åkerholmar som medföljer i det tänkta försäljningsobjektet. Skogen är i gallrings- till slutavverkningsbar ålder och består företrädesvis av löv.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, nyckelbiotoper eller naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten är upplåten tom 1 juli 2019. Därefter tillfaller jakträtten köparen.

Övrigt

Samfälligheten har andelar i vägar. Försäljnings-objektets andelar i vägarna kommer att bestämmas i den kommande lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Glanshammars Häradsallmänning S:1, del av (Karltorp)
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Karltorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning