Kärrabo

Skog på Höglandet
Areal: 208 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2023

Mitt på Småländska höglandet i Almesåkra socken ligger Kärrabo 1:3. En rejäl skogsfastighet om 208 ha med enkla byggnader. Fastigheten utgörs av två skiften och arealen fördelas på 147 ha skogsmark, 6 ha jordbruksmark samt
53 ha myrimpediment. Virkesförrådet är uppskattat till drygt 21 750 m³sk, varav ca 8 300 m³sk S-skog. På fastigheten finns ett äldre bostadshus samt några ekonomibyggnader.

Ca 39 ha i fastighetens sydvästra del är föreslaget att inlösas som naturreservat. Ersättningsutredning utförd av Svefa AB finns att ta del av.

Välkommen på visning

09Jun
Fre 15:30 - 16:30
Anmälan sker till undertecknad fastighetsmäklare.
Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kärrabo

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1 ½-plan uppfört 1936 i vacker stil. Huset har enkel standard och stort renoveringsbehov. Boyta 107 m² och biyta 64 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter.

Huset är uppfört med källargrund, stomme och fasad av trä, samt tak av plåt. Uppvärmning har skett med befintliga eldstäder. Eget vatten (grävd brunn) och enkelt avlopp till stenkista. Huset har el och indraget vatten men wc/dusch saknas. Eldstäder är ej godkända att elda i.

Nedre plan: Hall/entré. Enkelt kök med vedspis, elspis och mikro. Skafferi. Groventré. Två rum med varsin kakelugn.

Övre plan: Trapphall. F.d. kök med vedspis. Ett större och ett mindre rum. Två snedgarderober.

Källare: Urgrävd källare under hela huset. Vattenpump samt hydrofor.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att upprättas då bostadshuset ej använts som permanentboende på senare tid, och då modern standard saknas.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 14 500 kr/år som fördelas enligt följande: Försäkring ca 1 500 kr (enbart bostadshuset), el (enbart fast kostnad) ca 8 500 kr, samt fastighetsavgift ca 4 500 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre byggnad av trä med tak av eternit. Byggnadsarea ca 300 m². Utgörs av sedvanliga utrymmen.

Lillstuga/verkstad

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 30 m². Används som förråd/verkstad.

"Kvarnen"

Länga med en byggnadsarea om ca 150 m². Utgörs av inredd boendedel om ca
50 m². Övrig del utgörs av vagnbod. Byggnaden är uppförd av trä samt med plåttak. El finns.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Bo Thulin under hösten 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 146,7 ha. Trädslagsfördelning: Tall 22 %, gran 69 % samt löv 9 %. Bonitet 6,7 m³sk/ha. Enligt den upprättade skogsbruksplanen är virkesförrådet 21 929 m³sk.

Skogsmarken är tämligen lättåtkomlig via ett bra vägnät, förutom i fastighetens sydvästra del. Skog i de flesta åldersklasser finns representerade, dock med viss koncentration på ungskog samt äldre skog.

Fastigheten berörs av flera Nyckelbiotoper och områden med Höga naturvärden. Se bifogad skogsbruksplan.

En del vindfällen och barkborreangripen skog i avdelning 39, samt snöbrott utmed vägarna har upparbetats nyligen. Avverkad volym är 150 m³sk. Skotning till avlägg kommer ske under försäljningsprocessen. Virket tillfaller säljaren.

Naturreservat

Ett naturreservat (Fallamosse Östra) är planerat i området och omfattar delvis fastighets sydvästra del. Areal som tas i anspråk på fastigheten är 39,1 ha, varav 23,3 ha skogsmark och 15,8 ha myrimpediment. Virkesförrådet är uppskattat till ca
4 113 m³sk. Erbjuden ersättning från staten är 3 625 000 kr, som i så fall kommer att tillfalla köparen av fastigheten. Inga avtal med staten är emellertid påtecknade av nuvarande ägare. Möjlighet till förhandling finns således. Ersättningsutredningen som är framtagen av Svefa AB i november 2022 finns att ladda ner på Areals hemsida.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 6,2 ha, huvudsakligen åker.

Jakt

Jakträtten avseende älg och vildsvin är upplåten t.o.m. 2026-06-30. Årlig avgift är
5 000 kr/år exklusive moms.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Nässjö Kärrabo 1:3

Ägare

Bertil Andersson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 146,7 ha
Myr/kärr/mosse 52,7 ha
Inägomark 6,2 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 207,6 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 80 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier