Kärrholmen

Skogsfastighet med 51 ha produktiv skogsmark i 4 skiften. Jakt och fiskerätt.
Areal: 55 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Obebyggd skogsfastighet med ca 51 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 9.559 m³sk. Skog i fyra skiften med fiskerätt i sjön Harefjorden och Skrussrudstjärnen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (20)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 51 ha. Fördelningen är 59 % granskog, 27 % tall och 14 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 7,2.
Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 9 559 m³sk varav granskog 5 593 m³sk med ett medeltal på 187 m³sk per hektar. Det är en stor andel medelålders skog med hög tillväxt, 59% av skogsarealen består av gallringsskog G1. Ca 2.600 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Åker- betesmark

Åkermarken om ca 2 hektar är utarrenderad med femårsavtal. Nuvarande arrendeperiod löper t.o.m.
2026-01-01 med uppsägning senast ett år före arrendeperiodens utgång.

Nyckelbiotoper

Inge områden har klassats som nyckelbiotoper enligt skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt och enskild bedriven småviltsjakt.

Fiske

Fiskerätt i Harefjorden och Skrussrudstjärnen.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Kärrholmen 1:32

Ägare

Niclas Nilsson 1/2
Mats Nilsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,0 ha
Impediment 1,9 ha
Impediment 0,8 ha
Inägomark 2,1 ha
Summa: 55,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 176 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 2 183 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 504 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Kärrholmen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning