Karsbydalen

Obebyggd fastighet med god åtkomlighet och strand mot Käppesjö. Jakt och fiske.
Areal: 26 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2020
Sammanhållen obebyggd skogsfastighet på ca 26 ha med strand i Käppesjö. Nybyggd skogsbilväg ger bra åtkomlighet. Vacker natur med möjlighet att bygga t ex fritidshus med vackert läge.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (17)

Foto: Lars Bäckström, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ca 25 ha produktiv skogsmark med huvudsakligen yngre skog och gallringsskog. Virkesförrådet är beräknat till ca 1 900 m3sk. All mark är planterad, vissa delar har gallringsbehov. Nybyggd skogsbilväg ger åtkomlighet. Medelbonitet 7,2.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper registrerade.

Jakt

Jakten utarrenderad t o m 2020-09-30. Marken ingår i Rönningens älgjaktlag på ca 200 ha. Tillhör Edsleskogs älgskötselområde.

Fiske

Fiskerätt i Käppesjö m fl sjöar.

Övrigt

Finns en grustäkt på fastigheten med grus för eget bruk. Framfartsvägen är en samfällighet med kommunalt och statligt stöd. Ingen utdebitering på senare år.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Karsbydalen 1:11

Ägare

Dan Andersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,0 ha
Impediment 1,0 ha
Summa: 26,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är för närvarande feltaxerad. För gällande taxeringsvärde se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Åmåls kommuns glesbygdsområde ett år före köpet.. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Karsbydalen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning