Karskruv AB

Fina produktionsskogar i Uppvidinge med bra vägar och kommande vindkraft. Bolagsförsäljning möjliggör för juridisk person att förvärva.
Areal: 200 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
På uppdrag av Karlborg Holding i Hultsfred AB utbjuds härmed till försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Karskruv AB (556890-0392). Bolaget äger skogsgården Uppvidinge Karskruv 1:3, belägen i nordöstra Kronobergs län. Byn Karskruv ligger i Nottebäck socken, mellan Åseda och Lenhovda. Fastigheten består av ett skifte och betjänas av ett väl utbyggt skogsbilvägnät.
Växjö ligger bilvägen cirka 4 mil från fastigheten. Fastighetens totala landareal uppgår till 200 ha, varav 145 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om cirka 18 100 m³sk.
Skogsmarken är tallskogsdominerad och utgör fina jaktmarker. Medelboniteten bedöms uppgå till 6,1 m³sk per ha.

Vidare innefattar fastigheten ca 7,5 ha myrimpediment, 5 ha inägomark samt ca 37 ha av naturreservatet Vithult. Fastigheten har ägts av nuvarande koncern sedan 1972 och förvaltats på ett professionellt vis. Byggnationen består av bostadsbyggnad om 180 m² samt ett antal äldre, enklare ekonomibyggnader. Vindparken Karskruv är under byggnation med planerad driftsstart under 2023. Fastigheten upplåter via arrendeavtal mark för vindkraftverk samt vägar och kraftledningar. Fastighetens andelstal i vindparken är 3,5 %. En ny ägare kan således räkna med avkastning från vindkraften under ca 30 år från driftsstarten.

Försäljningen av Karskruv AB innebär ett sällsynt tillfälle för såväl fysiska som juridiska personer att förvärva en större skogsgård i bolagsform, dessutom helt utan den vanliga problematiken med jordförvärvslagens förvärvsprövning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (48)

Foto: Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört 1944 med trä-/plankstomme, källargrund, tak med betongpannor och fasad med stående, röd träpanel. Taxerad boyta om 180 m². Vatten från grävd brunn, enskilt avlopp. Uppvärmning via enstaka elradiatorer. Ny panel och tilläggsisolering 1993. Bostaden har ej varit permanentbebodd på lång tid utan nyttjats som fritidshus och jaktstuga samt för korttidsuthyrning. Nydragen el i huset.

Nedervåningen innefattar entré/trapphall, rum/sovrum med trägolv, toalett/wc med dusch, kök med trägolv och enklare standard, (vedspis ej kontrollerad) samt anslutande skafferi. Vardagsrum med trägolv samt vedkamin (ej kontrollerad) samt sovrum med trägolv.

Övervåningen innefattar trapphall med utgång till renoverad balkong, tre rum/sovrum, f.d. kök, toalett/wc med dusch (ej i bruk) samt trapphall.

Källare med gjutet golv innefattar garage, vedförråd, pannrum, tvättstuga och matkällare.

Säljaren förbehåller sig bostadsbyggnaden till och med 2022-06-30.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Kostnader för drift av fastigheten med byggnader var under år 2020 följande, uppvärmning/el ca 7 300 kr, kommunal fastighetsavgift 4 335 kr, försäkringar ca 6 000 kr och renhållning ca 1 000 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Enklare, äldre byggnad i trä/timmer med tak av eternit. Innefattar loge med trägolv, hölada, ränne samt fähus med äldre inredning och gjutet golv. Vattenbrunnen till bostaden belägen inne i fähuset.

Maskingarage/Uthus

Enklare, äldre byggnad i trä med grusgolv och tak med cementpannor. Ej el eller vatten. Loft. Två garageportar.

Övriga byggnader

Det finns ytterligare några enklare, äldre byggnader så som uthus/magasin i trä och timmer med eternittak, brygghus i trä med plåttak samt f.d. ängslada i trä belägen på skogen.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger i anslutning till byggnadscentrum. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 4,8 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 2 ha och arealen betesmark till 2 ha. Jorden är muntligt upplåten till 2021-12-31 för slåtter etc. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Fastigheten är belägen mitt i skogsbygden i Uppvidinge kommun där en lång historik av skogsbruk och skogsskötsel finns. Skogsmarken är tillgänglig via ett väl utbyggt vägnät och innefattar bra produktionsskogar på bra markförhållanden med stor andel tall.

Uppgifterna om skogstillståndet nedan kommer från skogsbruksplan upprättad av Claes Arvidsson, Areal i oktober 2021. Produktiv skogsmarksareal är 144,8 ha och virkesförrådet uppgår till totalt
18 124 m³sk, motsvarande 125 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 81 %, gran 15 %, björk 3 % och asp 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är beräknad till 690 m³sk.

Fastigheten har en övervikt av fina gallringsskogar i huggningsklass G1, hela 47 % (68 ha) av arealen utgör detta. Vidare finns ca 37 ha ungskogar i huggningsklass R2 med bra tillväxt.
Av virkesförrådet utgör ca 4 400 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2.

I skogsbruksplanen har planerad väg samt kranplats mm ritats in efter uppgifter från projektören OX2. Virkesförrådet för dessa är sålunda avräknade i skogsbruksplanen och avverkning kommer påbörjas inom ett par veckor.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta. Digital karta finns på https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jWXWLka9oNKnZX-809vE09KV16bQC2hV&usp=sharing

Naturreservat

Fastigheten berörs av naturreservatet Vithult vilket bildades 2012 samt utökades 2014. Enligt skogsbruksplanen ingår 36,7 ha av fastighetens mark i naturreservatet. Förbjudet att jaga fågel inom reservatet. För naturreservatet finns beslutsunderlag samt skötselplan. Mer info kan erhållas från undertecknad fastighetsmäklare.

Jakt

Fina jaktmarker, främst på älg. Fastigheten håller även vildsvin, rådjur samt övrigt småvilt. Vidare finns skogsfågel så som tjäder och orre. Älg jagas idag tillsammans med grannfastigheter på ca 550 ha. Fastighetens jakträtt är tillgänglig för en ny ägare från 2022-07-01.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Ingen ytterligare uppmarkering kommer av ske av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Karskruv 1:3

Ägare

Karlborg Holding i Hultsfred AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 186,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 144,8 ha
Myr/kärr/mosse 7,6 ha
Inägomark 4,8 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 41,0 ha
Summa: 200,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 39 000 kr
Betesmark 14 000 kr
Skogsmark 6 277 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Tomtmark 66 000 kr
Skog med restriktion 212 000 kr
Bostadsbyggnader 512 000 kr
Ekonomibyggnader 42 000 kr
Summa: 7 184 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en (1) penninginteckning om 3 140 000 kr uttagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Kontaktperson

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning