Kasteln

Fritidshus och skogsmark nära älven Ljusnan i nordvästra Hälsingland.
Areal: 12 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 025 000 SEK
Anbudsdag: 4/12 2020
Visning:
21/11 kl 14:00
Anmälan innan till mäklaren.
Fastighet med fritidshus på vackert gårdstun där man kan njuta av bruset från Kastelströmmen i den intilliggande älven Ljusnan. Äldre timmerstuga, gäststugor och lada för umgänge erbjuder utrymmen för såväl den lilla som den stora familjen och gäster. Lägg där till fastighetens 10 hektar skogsmark, fiske i Ljusnan och jakt i viltvårdsområde så ges du här fantastiska möjligheter till rekreation i rofylld miljö.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Timmerstuga

Den större stugan är från 1800-talet och har tidigare utgjort plats för både människor och djur. Nu är den inredd med stort matrum, storstuga, mindre sovrum och en hall. I matrummet finns vedeldad köksspis, gasolkyl och enklare pentry med diskbänk och gasolspis. Vatten hämtas från den källa som tränger fram via ledning strax utanför och från diskbänken leder en enkel slaskledning bort diskvattnet. Storstugan har öppens spis med braskassett och är möblerad med matbord och soffgrupp med bord. I det lilla sovrummet står en säng och en vedkamin och hallen rymmer mindre soffa och två fåtöljer med bord.

Fastigheten är ej ansluten till elnätet men i timmerstugan finns solcell och batteri för att driva belysning mm. Avloppsanläggning saknas och eldstäderna har ej sotats. Stugan är uppförd på stengrund och under del av byggnaden finns en källare som nyttjats för matförvaring. Fönstren är kopplade 2-glas och yttertaket av plåt. Byggnadsarean, dvs byggnadens yta på marken, är ca 100 m².

Gäststuga

På gårdstunet uppfördes ca -08 denna gäststuga som i ett trevligt inrett rum rymmer två våningssängar och ett bord med stolar. Byggnaden rymmer även ett förrådsutrymme som nås från gaveln. Byggnaden har träregelstomme på plintar med fasad av okantad l ockpanel och yttertak av plåt. El har dragits för anslutning till 12 volt med bilbatteri som källa.

Fd barack

En före detta barack på medar som har ett rum med våningssäng och vedkamin samt ett förrådsutrymme. Fasad av rödmålad träpanel och yttertak av pannplåt. Byggnadsarea ca 14 m².

Energideklaration

Någon energideklaration kommer ej att upprättas på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Försäkring 1850 kr/år
Vägavgift 462 kr/år
Totalt 2 312 kr/år

Övrig

Lada

En lada som till hälften uppförts i timmer och till hälften med trästomme och panel av stående brädor. Timmerdelen har invändigt klätts med spånskivor på väggar och tak och använts som samlingslokal för fest mm. Byggnadens andra del utgör förråd. Hela byggnaden har takbeklädnad av plåt och dess byggnadsarea uppgår till ca 68 m².

Förråd och dass

I samma veva som gäststugan uppfördes även en förrådsbyggnad med dass. I det smakfulla dassutrymmet finns handfat med kran driven av 12 volt och vatten från dunk. Elförsörjning via batteri. Träregelstomme med fasad av okantad lockpanel och yttertak av plåt.

Tvättstuga

Invid den flödande källan står ett litet tvätthus av trä med yttertak av plåt och en byggnadsarea om ca 8 m². Där finns en vedeldad murpanna för att värma vatten samt handfat och dusch med kranar drivna av 12 volt.

Lusthus

Mellan storstugan och gäststugan står ett åttkantigt lusthus som domineras av sina stora fönster.

Övrigt

På fastigheten finns även jordkällare och hundgård.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i oktober 2020 av Johan Pålsson, Areal AB. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 10 ha och virkesförrådet uppgår till 2 307 m³sk vilket ger ett medelförråd om 231 m³sk/ha. Åldersfördelningen erbjuder skog i framför allt de äldre åldersklasserna. Medelboniteten är skattad till 6,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 66 m³sk/år (6,5 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan.

Natur- och kulturvärden

Fastigheten gränsar i söder till Mellanljusnans naturreservat.

I delar av avdelningarna 1 och 2 är fornlämning i form av fångstgropssystem registrerad (båda sidor om vägen, norr om branten). Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Håkanbergs viltvårdsområde som omfattar ca 1 700 ha. Kontaktperson är Lennart Erhardsson, jaktledare, mobil: 070-628 45 94.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Färila Fiskevårdsområde. För med information, se www.farilafiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kasteln 1:1

Ägare

Per Anders Skalberg 1/2
Åsa Hedqvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,0 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 12,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 2 000 kr
Skogsmark 473 000 kr
Tomtmark 20 000 kr
Övrig 14 000 kr
Summa: 509 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 38 000 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning