Kattås

Skog på tillväxt
Areal: 101 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2022
Obebyggt mellan Mullsjö och Bottnaryd.

Kattås är en skogsfastighet som ligger väl samlad med fin ägofigur utan byggnader. Skogen domineras av välskötta ungskogar med god tillväxt och med ett bra vägsystem. Av fastighetens totala areal om 101 ha så utgörs 85 ha av produktiv skogsmark och ca 15 ha öppen åker- och betesmark. På fastigheten finns även ett anlagt viltvatten med bl.a. inplanterade kräftor. Kattås erbjuder även fina möjligheter till jakt och övrig rekreation.

Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Kattås

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan upprättades för fastigheten av Södra under vårvintern 2022. Enligt planen utgörs den produktiva skogsmarken av totalt 84,8 ha. Virkesförråd om totalt 8 979 m3sk. Med hänsyn tagen till årets tillväxt är det uppskattade virkesförrådet ca 9 500 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 21 %, gran 56 % och löv 23 %. Bonitet 7,4 m³sk/ha.

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop enligt skogsstyrelsens inventering, belägen i bestånd nr 3 på skogskartan.

Jakt

Jakten på fastigheten får anses vara normal för området, tillgång på sedvanligt vilt.

Jakten är upplåten till jaktarrendator t.o.m. 2024-06-30 och står därefter till köparens förfogande. Utrustning vid grisåtel tillhör jaktarrendator.

Viltvatten

På fastigheten finns ett anlagt viltvatten markerat som område 29 på skogskartan. I dammen finns inplanerade kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Mullsjö Kattås 1:3

Ägare

Charlotte Fagerlund 1/2
Hans Fagerlund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 103,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,8 ha
Inägomark 15,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 101,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 388 000 kr
Betesmark 122 000 kr
Skogsmark 3 758 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Summa: 4 278 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 650 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier