Kättered

Skogsmark i Lindome
Areal: 27 ha
Kommun: Mölndal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2021
Trevligt belägna skogsskiften med 26,5 ha prod. skogsmark, 4 254 m3sk.

Mellan Lindome och Västra Ingsjön söder om Lindomeåns dalgång ligger område av fastigheten Kättered 1:4 som försäljs genom fastighetsreglering till någon som äger en lämplig skogsfastighet i närområdet. Området som säljs är på ca 27 ha varav 26,5 hektar produktiv skogsmark med en bedömd virkesvolym på 4 254 m3sk.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kättered

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Trevligt belägen skogsfastighet söder om Lindomeåns dalgång med sammanlagt 27 hektar mark varav 26,5 hektar produktiv skogsmark. Enligt skogsinventering upprättad av Olle Linder, Olle Linders Skogstjänster, 2021-03-22 är det totala uppskattade virkesförrådet 4 254 m3sk vilket ger ett medelförråd på 161 m3sk per hektar. Skogsvolymen fördelas på tall 84 %, gran 11 % och björk 5 %. Den genomsnittliga boniteten har bedömts till 6 m3sk/ha och år. Fastigheten har en relativt stor andel skog som är möjlig att avverka. För mer information se bifogad skogsinventering. Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning fanns inga registrerade nyckelbiotoper på försäljningsobjektet.

Jakt

Försäljningsobjektets belägenhet strax söder om Lindomeåns dalgång, varierande skogsbestånd, mossar och kraftledningsgata erbjuder goda möjligheter till en aktiv och varierande jaktupplevelse. Jakten på fastigheten är tillgänglig för ny ägare efter avslutad lantmäteriförrättning.

Lantmäteriförrättningen

Det saluförda objektet avser område av fastighet varmed marken kommer att förvärvas med efterföljande lantmäteriförrättning. Marken måste genom fastighetsreglering föras till en av köparen ägd lantbruksfastighet som av lantmäteriet anses lämplig. Köparen svarar för lantmäterikostnader i samband med lantmäteriförrättningen. Ansökan om lantmäteriförrättning är ingiven till Lantmäteriet i april 2021. Köpet kommer att villkoras med att fastighetsreglering kan ske, skulle ansvarig lantmätare bedöma att fastighetsreglering inte kan ske ska köpet återgå och deponerad handpenning återbetalas till köpare. Tillträde sker först när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. För mer information om lantmäteriförrättningen, kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Mölndal Kättered 1:4, del av

Ägare

Ann-Christin Eliasson 1/2
Kent Eliasson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,5 ha
Impediment 0,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 27,1 ha

Taxeringsvärde

Det finns inget taxeringsvärde för det aktuella området av fastigheten.

Inteckningar

Stamfastigheten belastas av en penninginteckning. Inga belastande penninginteckningar följer det berörda området av fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kättered & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kättered kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier