Kattleberg

Skog öster om Skeppslanda. 11,2 ha produktiv skog, 1 900 m3sk.
Areal: 11 ha
Kommun: Ale
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
Skogsskifte strax öster om Skepplanda lämpligt för tillköp. Områdets totala areal är 11,5 ha varav 11,2 ha är produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd på ca 1 900 m3sk. Skiftet utgör ett område av en större fastighet och kan inte bilda egen fastighet. Köparen måste äga fastighet i närheten så att området kan överlåtas genom fastighetsreglering till denna fastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (10)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsskiftet omfattar totalt 11,5 ha varav 11,2 hektar utgör produktiv skogsmark. Skogen ligger intill skogsbilväg med bra åtkomst. Skogsskiftet har en bedömd virkesvolym om totalt ca 1 900 m3sk. Virkesvolymen har uppräknats med teoretisk tillväxt för 2021. Det finns en skogsbruksplan som är upprättad i februari 2021 av Urban Larsson på Skogsfakta. Inga åtgärder har gjorts i skogen efter skogsbruksplanens upprättande.

En stor andel av skogen är slutavverkningsmogen och i skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på 1 125 m3sk för den aktuella tioårs-perioden. I övrigt består skogen av växtliga yngre och medelålders skogar samt ett mindre kalhygge. Den årliga tillväxten är beräknad till 61 m3sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 7,2 m3sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (48%), tall (42%) och löv (10%).

För mer skoglig information se bilagda skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns enligt skogsbruksplanen inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden som berör skogsskiftet.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten årsvis. En ny ägare kan tillträda jakten 2022-07-01.

Övrigt

Kostnad till lantmäteriet för nödvändig fastighetsreglering bekostas av köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ale Kattleberg 12:1, område av

Ägare

Eeva Nyberg 1/2
Mats Nyberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,2 ha
Impediment 0,3 ha
Summa: 11,5 ha

Taxeringsvärde

Skiftet utgör del av en fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

De penninginteckningar som finns i stamfastigheten kommer inte att följa med det aktuella området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Kattleberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning