Kedjebo

Gårdscentrum med utsikt över sjön, ca 80 ha produktiv skogsmark och 13 922 m3sk.
Areal: 102 ha
Kommun: Skinnskatteberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2022
Nu finns möjligheten att förvärva en skogsfastighet med stora möjligheter att skapa ett naturskönt boende med oslagbar utsikt. Fastigheten består av tre skogsskiften varav två av dem gränser mot sjön Lilla Kedjen. Gårdscentrum har ett otroligt läge med öppen mark och utsikt över sjön. Här finns en sommarstuga som möjliggör boende samt en mangårdsbyggnad med renoveringsbehov men med fantastiska möjligheter för den som är byggnadsvårdsintresserad då byggnaden är från slutet av 1700-talet och har stått orörd sedan första halvan av förra seklet. För den som vill ha en egen skogsfastighet med möjlighet till boende, jakt och fiske är denna fastighet optimal. Med bil tar det 45 minuter från Västerås och två timmar från Stockholm. Gården Kedjebo måste upplevas på plats. För mer information eller för att boka visning kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (19)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Småhusbyggnad

Sommarstuga

Det lilla timmerhuset som ligger öster om mangårdsbyggnaden har en byggnadsyta på mark som mäter cirka 5 x 8 meter. Taket är av tegel och grunden är en stensatt torpargrund. Uppvärmningen sker genom direktverkande el-radiatorer samt en vedspis. Vattnet tas från en grävd brunn och avloppet går ut i en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Byggnaden har använts som sommarstuga. Kök med ugn/spis, kyl, vedspis och diskbänk. Toalett med WC, dusch, tvättställ, vattenpump samt varmvattenberedare. Vardagsrum med sovloft över.

Bakom ladugården finns en mindre timrad gäststuga som är isolerad. Byggnaden har tak av tegel.

Energideklaration

Då byggnaderna inte är permanentbostäder har inga energideklarationer upprättats.

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Det äldre bostadshuset på gården är uppförd i slutet av 1700-talet enligt boken Gods och gårdar, utgiven 1940. Byggnaden är omodern och påminner om en svunnen tid. Då många detaljer finns kvar invändigt är detta hus en dröm för en historiker och byggnadsvårdsintresserad, tiden har stått still här sedan 1900-talets första hälft. Elen är urkopplad och huset saknar vatten samt avlopp. Byggnaden består av två plan varav det nedre utgörs av hall, kök, kammare med kakelugn och visthusbod. På övervåningen finns en sal med kakelugn, ett mindre sovrum med kakelugn samt vind för förvaring. Mangårdsbyggnaden är i behov renovering. Byggnadsyta på mark mäter cirka 6 x 18 meter.

Ekonomibyggnader

Ladugård

I vinkel med mangårdsbyggnaden ligger ladugården till vänster, med en stomme av timmer stående på grundstenar och med tak av plåt. Byggnaden har tidigare nyttjats som ladugård men används idag som bod samt till förvaring av plank och maskiner. På baksidan finns ett utedass. Byggnadsytan på mark mäter cirka 5 x 22 meter.

Loge

Mittemot ladugården finns en loge med tillhörande vagnslider. Stommen är av timmer stående på grundstenar och tak av lertegel. Byggnadsytan på mark mäter cirka 6 x 15 meter. Byggnaden används till förvaring av maskiner.

Ekonomibyggnad

Bakom mangårdsbyggnaden finns en jordkällare med timrad överbyggnad med tak av tegel. Byggnadsytan är cirka 5 x 7 meter.

Garage

Norr om vägen vid gårdscentrum finns ett äldre traktorgarage med stomme av trä stående på gjutna plintar och tak av etternit. Byggnaden används för maskinförvaring och mäter cirka 5 x 7 meter.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även en timrad smedja, en timrad rökbastu, en timrad vedbod samt en bod i dåligt skick. Alla byggnaderna är belägna på gårdscentrum. På det västra skiftet finns en ängslada längs med traktorvägen intill en tidigare ängsmark som idag är skog.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 4,5 ha och är belägen mellan sjön och gårdscentrum. Den senast SAM-ansökan visar att det finns stödrätter för 4,2 ha. Marken har slagits av varje år av säljaren. Stödrätterna övergår till köparen vederlagsfritt.

Skogsmark

Skogen är fördelad på tre skiften, till största delen lättillgänglig och med god framkomlighet. Marken präglas av typisk bergslagsnatur med goda förutsättningar för produktion av kvalitetsvirke av tall samt att de är lättföryngrade. För fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad 2021. Den produktiva skogsmarken uppgår till 79,7 ha och den totala virkesvolymen bedöms till 13 922 m3sk. Detta ger ett medeltal på 175 m3sk per ha. Medelboniteten för fastigheten är 6,5 m3sk per ha och år. Tillväxten per år under planperioden uppskattas till 339 m3sk om åtgärderna följs. Trädslagsfördelningen är tall 45%, gran 44 %, löv <1 % och björk 11 %. Avverkningsförslaget under planperioden är totalt 7 916 m3sk varav 7 282 m3sk föryngringsavverkning och 634 m3sk gallring. Åldersfördelningen på fastigheten är jämn med skog i alla åldrar vilket ger goda förutsättningar för intäkter under lång tid. Avdelning 16 är röjd sedan planen upprättades. En del av slutavverkningsbeståndet har angrepp av granbarkborre vilket framgår av skogskartan och bör avverkas omgående. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper m.m.

Det finns ej några registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. På det östra skiftet finns ett område med höga naturvärden om ca 0,4 ha avseende barrskog samt att Lanforsån är registrerat som å- eller bäckmiljö med höga naturvärden.

Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på fastigheten tillhör säljarna och övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs på ca 365 ha ihop med grannfastigheterna och de senaste åren har tilldelningen varit en kalv. Småviltsjakten är enskild.

Fiske

Ägaren till fastigheten har fiskerätt i Gunnilbo fiskevårdsområdesförening. Fasta redskap får användas på eget vatten för fisk och kräftor. Vattnet i Lilla Kedjen är ej arealbestämt.

Arrendetomter

På det östra skiftet längs vattnet finns fem utarrenderade arrendetomter med hus på ofri grund.

Övrigt

Skinnskatteberg är det närmaste samhället och nås med bil på 15 minuter. Här finns matbutik, systembolag, nödvändig samhällsservice och skola från förskolan upp till nionde klass. Några kilometrar söder om Kedjebo ligger Färna Herrgård med spa-anläggning och restaurang.

Rättsförhållande

Fastighet

Skinnskatteberg Kedjebo 1:2

Ägare

Wanja Reuterhäll 3/8
Lars Reuterhäll 5/8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 99,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,7 ha
Impediment 15,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 4,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 102,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 92 000 kr
Skogsmark 3 743 000 kr
Skogsimpediment 54 000 kr
Tomtmark 550 000 kr
Småhusbyggnad 260 000 kr
Bostadsbyggnader 171 000 kr
Ekonomibyggnader 50 000 kr
Summa: 4 920 000 kr

Inteckningar

Det finns fem penninginteckningar (pantbrev) uttagna i fastigheten om totalt 30 724 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygd. Därför krävs förvärvstillstånd både för fysisk och juridisk person. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Kedjebo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning