Kilbokölen

Skogsskifte med virkesförråd om ca 3 800 m³sk. Jakt i Färila-Östra VVO.
Areal: 52 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 1/11 2021
Sydväst om Ljusdal finns detta skogsskifte om totalt ca 45 ha skog och ett virkesförråd på ca 3 800 m³sk. Volymerna utgörs främst av gallringsskog. Försäljningsobjektet är en del av en större fastighet och uppfyller kravet om minst 200 m³sk/år i tillväxt för att kunna bilda egen fastighet. Skiftet är obebyggt och ligger inom Färila-Östra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i augusti 2020 av Mellanskog. Planen har därefter tillväxtberäknats för en säsongs tillväxt, även det av Mellanskog. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 45,8 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 3 812 m³sk vilket ger ett medelförråd om 83 m³sk/ha. Skiftet består främst av skog i åldersklasserna upp till 40 till 49 år. Medelboniteten är beräknad till 5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 212 m³sk/år (4,6 m³sk/ha/år). Skiftet domineras av tallskog med ett relativt stort inslag av löv. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Avdelning 56 är av Skogsstyrelsen registrerad som område med höga naturvärden. Källa: SkogensPärlor. Avdelningen är inventerad 1993 och har sedan dess avverkats. Nu står i avdelningen 21 år gammal röjningsskog.

Jakt

Skiftet är beläget inom Färila-Östra viltvårdsområde som omfattar ca 7 500 ha. Ytterligare information om jakten kan ges av Kjell Mickelsson som är områdets ordförande. Kjell nås på mobilnummer: 073-057 55 74.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se deras hemsida för vidare information, https://www.farilafiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

del av Ljusdal Yg 3:36

Ägare

Anders Östberg 1/2
Gunilla Östberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,8 ha
Myr/kärr/mosse 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 52,4 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Inga pantbrev ingår i försäljningen och inga lån tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning