Killingerud

39 hektar produktiv skogsmark. 5000 m³sk. Jakt i VVO.
Areal: 41 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2021
Skogsskiften om sammanlagt 41 hektar i Vitsand, två mil norr om Torsby. Det bedömda virkesförrådet uppgår till cirka 5000 m³sk enligt skogsbruksplanen. En övervägande del av virkesförrådet är skog i den ålder då den växer som bäst. En jakträtt i Vitsands viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (11)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 39,4 hektar med en medelbonitet om 6,4 m³sk per år och hektar. Åldersklassfördelningen är jämnt fördelad upp till 70 år. Virkesförrådet har uppskattats till 4959 m³sk, i skogsbruksplanen, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 126 m³sk per hektar. Virkesförrådet utgörs av 44 % tall, 54 % gran och 1 % löv. Se fördjupad information i bifogad skogsbruksplan som ursprungligen är upprättad 2013 av Mellanskog. Mellanskog har tillhandahållit skogsbruksplanen med uppdaterad tillväxt fram till och med 2020 års tillväxtsäsong och åtgärder fram till och med sommaren 2021.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Vitsands viltvårdsområde och berättigar till ett jakträttsbevis. Inom viltvårdsområdet bedrivs både älg- och småviltsjakt.

Fiske

Killingerud 1:106 har andel i ett antal fiskesamfälligheter. Läs mer under ”Rättsförhållanden”. Ingen utredning har gjorts om vad andelstalen ger för rättigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Killingerud 1:106 och Aspe 3:33

Ägare

Helen Ljungkrantz 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,4 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Summa: 41,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 344 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 348 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 100 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit bosatt i glesbygdsområde i Torsby kommun under de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Killingerud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning