Kinnared Skattegården

Virkesrik skogsgård med vacker boplats.
Areal: 119 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 19 300 000 SEK
Anbudsdag: 11/5 2022
Skattegården i Kinnared kännetecknas främst av välväxta skogar med höga virkesförråd, men också av en trevlig gårdsplats i en öppen och lätt kuperad omgivning. På gården finns en bostad samt ett par enklare ekonomibyggnader. Detta omges av ca 10 ha åkermark samt ytterligare ca 6 ha öppen mark som övergår i skogsmark i öster. Övrig skogsmark finns beläget strax söder om gården i friliggande skiften.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ulricehamn
Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (31)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1,5 plan med en taxerad boarea om 114 kvm samt biarea om 70 kvm. Bostaden är uppförd år 1954 på källare med plankstomme som är beklädd med utvändig fasad av stående träpanel och tak av betongpannor. Kopplade 2-glasfönster samt nyare fönster med isolerglas på södersidan. Uppvärmning sker via jordvärmepump som installerades år 2018. Enskilt vatten från djupborrad brunn samt enskilt äldre avlopp som fungerar men som ej håller kvalité enligt dagens regelverk. Fiber finns installerat.

I markplan finns huvudentré till rymlig hall med trapp till övre plan, kök från -92 med träfärgade luckor, vitvaror samt en vedspis, badrum med wc, handfat och duschplats, tv-rum, vardagsrum i två delar samt köksentré mot norr med avhägningsytor och trappor till källaren samt till övre plan. På övre plan finns möblerbar hall med utgång till balkong, tre sovrum, garderober och en toalett. Källare under hela huset med bl a matkällare, pannrum, tvättutrymme, garage och övriga källarutrymmen.

Driftskostnaderna för fastigheten är av säljaren angivna till ca 17 500 kr, fördelat på uppvärmning och hushållsel ca 9 200 kr, gårdsförsäkring ca 7 400 kr och renhållning ca 950 kr. Observera att detta avser nuvarande ägares levnadsvanor.

Energideklaration och besiktningsprotokoll kommer ej upprättas av säljaren. ​

Ekonomibyggnader

Ladugård m.m.

Höghusbyggd ladugård med putsad fasad kring djurdelen och stomme/fasad i trä på övriga delar. Djurstallet är inrett med äldre båsinredning för nötdjur, kalvar och ungdjur med ett ovanliggande ränne. Mjölkrum där vattenpump och hydrofor finns placerade. Intill djurdelen finns en rymlig potatiskällare. Vid den södra gaveln har en maskinhall byggts till, uppförd med trästomme samt väggar och tak av plåt. Kördel i mitten med gjuten platta och grusat underlag i övrigt.

Brygghus

Äldre ekonomibyggnad med väggar och stomme i trä samt tak av plåt. Invändigt finns en hönshusdel, en äldre kammare samt förvaringsutrymmen och ett magasinsloft.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 93,2 ha som fördelar sig i två större friliggande skiften samt ett par mindre skiften och i den östra delen av "hemmaskiftet". Skogen domineras av äldre bestånd med gran som huvudsakligt trädslag och med ett högt samlat virkesförråd som följd. Merparten av skogsmarken är frisk, men det finns inslag av fuktigare områden där lövskogen dominerar virkesförrådet. Produktionsförmågan är överlag god med en medelbonitet som är beräknad till 7,8 m³sk Det föreligger ett röjningsbehov på ca 6 ha av ungskogarna samt behov av plantering/återväxtkontroll på 1,9 ha. Denna yta är delvis planterad under våren 2020. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 24 500 m³sk vilket ger ett genomsnitt på 263 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 7 % av tall, 74 % av gran, och 19 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 430 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på hela 15 300 m³sk, varav ca 14 100 m³sk som slutavverkning.

Åker-/betesmark samt övrig inägomark

Den stödberättigande åkerarealen uppgår till 9,33 ha som består av lättare jord omkring byggnaderna och blandad jord i övrigt. Åkermarken är dränerad med öppna diken och återfinns i flera brukningsskiften omkring och öster om gårdscentrum. Åkermarken är utarrenderad till 2022-12-31. Marken överlåtes som vall.

Utöver åkermarken tillkommer ca 11,3 ha som på skogskartan tas upp som inägomark. Merparten av denna mark har tidigare nyttjats som betesmark och övrig inägomark, men har ej betats/brukats på senare tid och finns därför ej med i ansökan om EU-stöd. Delar av denna areal finns insprängd som gamla inägor i skogsmarken och resten av arealen finns kring gårdens åkermark.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten till 2022-06-30 och är därmed tillgänglig för köparen inför kommande jaktsäsong. Älgjakten är registrerad i älgskötselområde.

Försålt markområde

Säljaren har sålt ett mindre markområde av fastigheten och avtal om fastighetsreglering är inlämnat till Lantmäteriet. Området utgörs av ca 1,1 ha varav ca 0,6 ha betesmark, 0,4 ha skogsmark och 0,1 ha väg. Om denna fastighetsbildningsåtgärd ej kan genomföras skall köparen förbinda sig att, mot en skälig tilläggsköpeskilling, förvärva även detta markområde.

Eventuell försäljning i delar

Utgångspunkten är att fastigheten försäljs i sin helhet. Dock finns möjligheten att lägga bud på del/delar av fastigheten. Under förutsättning att det finns bud på alla delar av fastigheten och om säljaren finner det lämpligt kan försäljningen komma att ske i flera delar.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Kinnared 2:11

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,2 ha
Åkermark 9,3 ha
Inägomark 11,3 ha
Övrigmark 1,9 ha
Impediment 3,2 ha
Summa: 118,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 244 000 kr
Betesmark 45 000 kr
Skogsmark 7 828 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 180 000 kr
Bostadsbyggnader 702 000 kr
Ekonomibyggnader 49 000 kr
Summa: 9 064 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 408 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning