Kläberget

Obebyggd och lättillgänglig skogsfastighet med god bonitet.
Areal: 26 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/7 2019
Obebyggd skogsfastighet vid vackra Kläbergets fäbodar i nordvästra delen av Gagnefs kommun. Skogsfastigheten som består av ett skifte har god bonitet och är belägen längs skogsbilväg. Den produktiva skogsmarken uppgår till 26 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 3 300 m³sk. Fastigheten är belägen inom Kläbergets vvo.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen har upprättats av Mellanskog i december år 2018. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 26,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 308 m³sk. Gran utgör 80% av virkesförrådet, löv 12% och resterande del, 8%, utgörs av tall. Medleboniteten är bedömd till 6,4 m³sk per ha och år. Tillväxten per år uppskattas till 166 m³sk per år.

Skogsmarken är påverkad av det tidigare fäbodbruket. Ett flertal kulturlämningar finns.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Kläbergets vvo om ca 1 100 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Syrholen 18:35

Ägare

Torbjörn Nordén dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,2 ha
Summa: 26,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 659 000 kr
Summa: 659 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr. Omarronderingen är avslutad.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Kläberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning