Klövsjö-Storhogna

Skog i Klövsjö-Storhogna
Areal: 505 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/1 2023
Naturskönt belägen i attraktivt område! 408 ha skog, 34 318 m³sk. Fäbodstuga, två byggrätter samt jakt.

Större skogsfastighet mycket naturskönt belägen i attraktivt och expansivt område! Fastigheten som är belägen vid Storhogna, mellan Klövsjö och Vemdalsskalet har en total areal om ca 505 ha och är bebyggd med enklare fäbodstuga samt innehar 2 st byggrätter vid Storhogna fritidsområde. Total areal om ca 505 ha, varav ca 408 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har en mycket god årlig tillväxt om hela 916 m³sk och ett totalt virkesförråd om 34 318 m³sk, varav 9 584 m³sk är S1 och S2 skog. Trevlig arrondering med ett större område om ca 390 ha beläget vid ” Morvallen ” samt ett område om ca 115 ha, beläget i direkt anslutning till fritidsområdet vid Storhogna. Fastigheten har egen jakt.

Fastigheten bör ses som en unik möjlighet att förvärva en större areal i en och samma affär inom ett mycket naturskönt och attraktivt område med både Vemdalsskalet och Klövsjö som ”grannar” på varsin sida.

Utifrån fastighetens belägenhet, utformning och karaktär så bör den uppfylla följande kriterier:
– Möjligheter för den natur och jaktintresserade stugägaren i området att inom promenadavstånd kunna jaga, fiska och vistas på egen mark.
– Fastigheten erbjuder fin kapitalplacering med dess höga årliga tillväxt, kombinerad med äldre avverkningsmogen skog som ger möjlighet till väsentligt uttag inom planperioden.
– Mycket goda rekreationsmöjligheter utifrån fastighetens ”centrala” belägenhet i direkt närhet till de bästa skidområdena i området, med tillhörande längdspår och serviceanläggningar.
– Klövsjö-Vemdalens 18-håls golfbana ligger mycket nära fastigheten.
– Fina fiskevatten på den egna marken.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Klövsjö-Storhogna

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se och Thomas Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Morvallen

Fastigheten har del i en äldre fäbodvall som heter ”Morvallen”. Vallen är naturskönt belägen och utgörs av flera olika fäbodstugor, bla den som hör till fastigheten.

Stuga
Stugan är en enklare fäbodstuga, se på fastighetskarta, uppförd i trä med plåttak på grund av natursten. Stugan är charmig, men håller enkel standard och har renoveringsbehov. Inredd med mindre hall, kammare och storstuga med sovplatser och öppen spis. Utifrån fäbodvallens karaktär och byggnadernas placering, bör det finnas goda möjligheter både till renovering alt ny och eller tillbyggnad.

Timmerlada
Tillhörande mindre timmerlada med plåttak som sedvanligt på denna typ av fäbodvallar i området.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021, av Emma Ärfström. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats med tillväxt t.o.m dags datum. Skogsmarken är fint arronderad i två områden varav ett större vid ”Morvallen” och ett lite mindre vid ”Storhogna”. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 407,6 ha och har ett virkesförråd om 34 318 m³sk varav 9 584 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten som har en bonitet om 2,9 m³sk per ha visar på en mycket hög årlig tillväxt om hela 916 m³sk. Vidare visar åldersklassfördelningen med stor andel äldre skog avverkningsmogen samt skog växande skog i åldrarna 20-29 år. Genomsnittligt virkesförråd är 84 m³sk per ha. Fastigheten har en relativt jämn fördelning mellan tall och gran som det dominerande trädslagen, men även viss del contorta och löv. God tillgänglighet med befintlig skogsbilväg som korsar Morvallenskiftet i båda ändarna samt på mitten. Även allmän väg som korsar Storhogna skiftets norra spets.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga behov av lagstadgade föryngringsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen, såsom ex röjning, övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering.

Naturvärden, forn- och kulturminnen

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastighetens jakträtt är idag utarrenderad t.o.m 2023-07-01. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i ev befintligt jaktlag, annat jaktlag alt registrera marken själv, om denne avser jaga älg.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01, under förutsättning att tillträdet har skett. Om inte tillträdet skett tom detta datum övergår jakträtten på tillträdesdagen om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Byggrätter

Säljarna har sökt förhandsbesked gällande två byggrätter på skiftet vid Storhogna. De tilltänkta tomterna är belägna på Alvägen, söder om Fjällgården, se fastighetskarta. För mer information gällande förhandsbesked samt mer detaljerad placering, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiske

Mycket goda möjligheter till fiske på egen mark i vattendraget Röjån.

Golf

Klövsjö-Vemdalens vackra golfbana ligger endast inom ett par kilometers avstånd från fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Klövsjö 6:28, del av samt Berg Klövsjö 6:7

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 407,6 ha
Myr/kärr/mosse 88,5 ha
Berg/hällmark 5,7 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 504,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Berg kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier