Knåpans

Välskött gård i naturskönt jordbrukslandskap mellan Dellensjöarna.
Areal: 16 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 30/8 2019
Visning:
27/7 kl 15:00
Anmälan innan till mäklaren.
10/8 kl 14:00
Anmälan innan till mäklaren.
I byn Gammelsträngs öppna jordbrukslandskap, mellan de båda Dellensjöarna i nordöstra Hälsingland, ligger denna vackra och väl omhändertagna gård. Rejäl mangårdsbyggnad, smakfull gammelgård med renoveringspotential och en renoverad bagarstuga är några av de byggnader som bidrar till fastighetens gårdsbild. Med fastighetens ca 8 ha jordbruksmark och 7 ha skogsmark ges möjligheter till såväl djurhållning som skogsbruk i mindre skala. Med fastigheten följer rätt till jaktutövning i viltvårdsområde om ca 9 600 ha.

Gammelsträng ligger ca 30 minuters resväg med bil nordväst om Hudiksvall, där det finns högstadium, gymnasium, sjukhus, övrig samhällsservice och relativt goda möjligheter att finna en utkomst. Närmsta skola ligger i Näsviken, en dryg mil från Gammelsträng. Där de tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (16)

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Fastighetens bostadshus är en rymlig och väl underhållen byggnad som renoverats löpande under de 20 år som säljaren innehaft fastigheten. Rejäla rum med och funktionell indelning skapar en luftig atmosfär. Bottenvåningen har en stor hall, rymligt kök, sal med kakelugn, tre rum varav ett med öppen spis samt ett badrum. På den övre våningen finns hall/allrum, ett större rum (med en kakelugn som ej är i bruk) och två sovrum varav ett har kakelugn. Cirka 1/3 av den övre våningen är grovinredd och saknar uppvärmning. I källaren finns en mysig avdelning med bastu, dusch, wc och avkopplande relax med braskassett. I övrigt rymmer källaren en tvättstuga i det f.d. garaget, pannrum, matkällare och potatiskällare.

Byggnaden är uppförd i två plan med källare under ca 2/​3 av byggnaden. Stomme av timmer med fasad av träpanel. Kopplade 2-⁠glasfönster och yttertak av plåt. Vattenburet värmesystem, Nibe värmepump från 2016 på 16 kWh med 900 m ytjordvärmeslang. Byggnadsarean uppgår till ca 190 m² varav utbyggnaden på husets framsida utgör ca 18 m².

Ytterligare värmekällor finns i form av en vedeldad köksspis, två kakelugnar, en öppen spis samt en braskamin, alla i brukbart skick. Det finns ytterligare en kakelugn som ej går att nyttja då rökgången är pluggad.

De större renoveringarna som utförts är dränering av grunden på norra sidan med dräneringsbrunn och pump ca -⁠02, skorstenarna ovan yttertak renoverade ca -⁠02, tilläggsisolering och ny fasad ca -⁠03, badrum och relaxavdelning i källaren ca -⁠05, nytt kök ca -⁠08 och fyra nya el-⁠centraler vid olika tidpunkter.

Vatten tas från gemensam anläggning i byn. Avloppet är enskilt med 3-⁠kammarbrunn och infiltration som är mer än 20 år gammal. Bredband via fiber. Rökning har förekommit inomhus.

Energideklaration

En energideklaration kommer att upprättas av Anticimex.

Driftskostnader

Redovisade kostnader avser det senaste året då huset bebotts av 1-2 personer och delar av den övre våningen hållit en temperatur om 17 grader.

Elförbrukning, ca 12 000 kWh ca 23 000 kr
Renhållning 1 200 kr
Slamtömning 1 190 kr
Försäkring 7 750 kr
Sotning 300 kr *
Vatten 2 000 kr
Vägavgift 250 kr
Gatubelysning 400 kr
Snöröjning (infartsväg) 2 000 kr
Totalt 38 090 kr

* Kostnaden för sotning är bedömd då behovet har förändrats efter det att pelletseldning ersatts av jordvärme 2016. De kvarvarande eldstäderna kommer prel. att sotas vart 3-5 år varför den angivna kostnaden är bedömd.

Gammelgården

I vinkel med mangårdsbyggnaden står denna byggnad som med sin charmiga karaktär starkt bidrar till fastighetens vackra gårdsbild mot söder. Påbyggd i omgångar där delar av har anor från 1700-talet. Stomme av timmer och fasad av bred träpanel med läkt och fönster med munblåsta fönsterglas. Murstockens del ovan tak har renoverats. Interiören har renoveringsbehov, med potential för den intresserade. Byggnadsarea ca 118 m².

Övrig

Bagarstuga

I den gamla bagarstugan erbjuds möjligheter till mysiga sammankomster för exempelvis brödbak och pizzaaftnar. Under de senaste åren har renovering utförts som givit interiören ett nytt härligt trägolv, väggar med bröstpanel och nya tapeter samt att bakugnen har putsats och erhållit ny skorsten. Byggnadsarea ca 5 x 8 = 40 m².

Jordkällare

Som ett smycke i trädgården ligger en jordkällare i gott skick och som under 2018 försågs med en överbyggnad i rödmålat timmer och yttertak av lertegel. Under överbyggnaden har stensättning gjorts vid trappen och som innergolv i källaren, vilket skapar ett välskött och välkomnande intryck.

Ekonomibyggnader

Loge

Större byggnad i två plan uppförd i vinkel till gammelgården. Uppförd i timmer-trä, tre sidor med fasad av rödmålad träpanel och fasaden mot söder har solbränt timmer och träpanel. Byggnadsarea ca 10 x 20 = 200 m². Den tidigare ladugården, som band samman logen med gammelgården, är riven.

Kalvstall

I anslutning till logen står ett gammalt stall med murade väggar och yttertak av plåt. Byggnaden är i sämre skick. Byggnadsarea ca 46 m².

Lider mm

Byggnad i två våningar med förrådsdel, vedbod och carport uppförd i timmer med yttertak av plåt. Innergolv av trä, jordgolv i carporten. Byggnadsarea ca 9,5 x 17,5 = 166 m².

Härbre

Robust timmerbyggnad i tre våningar uppförd år 1844. Rödmålad fasad och vackert solbrända dörrar och luckor. Det utvändiga entréplanet har skador och behöver bytas ut. Byggnadsarea ca 5 x 6,5 = 32 m².

Lada

Ute på inägan söder om gården står en brädlada med tak av pannplåt. Sättningar har gjort att grunden behöver ses över.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 8,1 ha. Marken är belägen invid gården och är i år tillfälligt upplåten för betande kor. Delar av marken har dränerats under 2019. Inga stödrätter följer med fastigheten.

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Robert Bergström och som har tillväxtberäknats för åren 2018-2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 7,1 ha produktiv skogsmark och dess virkesförråd har beräknats till 1 371 m³sk. Tall utgör 75% av virkesförrådet och mer än 2/3 utgörs av skog i åldrarna 50-69 år. Genom skogsmarken löper delar av byns elljusspår. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrbo Viltvårdsområde som totalt omfattar ca 9 600 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag medan småviltjakt får bedrivas över hela området. För frågor om jakten kontakta Reinor Andersson, kassör, på mobil: 070-646 57 17.

Fiske

Fisket administreras av Dellenbygdens fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: https://dellenbygdens-fvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Gammelsträng 12:3

Ägare

Göran Svensson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,1 ha
Inägomark 8,1 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 16,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten nyligen har bildats och ännu inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning