Knarven

Viltparadis
Areal: 35 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/2 2023
Komplett jaktgård! Vilthägn med dovhjort och mufflon, modernt boende, viltslakteri och jaktstuga.

Komplett jaktgård i Västsverige, öster om Koberg. Större delen av gården utgörs av ett vilthägn med dovhjort och mufflon. I hägnet som präglas av småbruten mark finns även viltvatten och dammar. Centralt placerat högt på en höjd i hägnet finns en representativ jaktstuga med utsikt över det största viltvattnet. Gårdscentrat utgörs av modernt bostadshus som delvis ligger inom hägnet, större viltslakteri som tidigare har varit godkänt av livsmedelverket, isolerad gårdsverkstad med maskinhall samt funktionella förvaringsbyggnader.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Knarven

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus uppfört 1992 i trä på en torpargrund med betongpannor på taket i ett plan med vidbyggt garage och gästavdelning. Bostadshuset som är väl underhållet har en taxerad bostadsyta om 132 m² och en taxerad biyta om 47 m². Huset fördelar sig på kök med kökssnickerier från Kalmar snickeri. Vitvarorna i köket utgörs av spis med induktionshäll, kyl och frys, diskmaskin samt köksfläkt. I köket finns även en vacker vedspis med tillhörande spiskupa. Rejält vardagsrum med utgång till verandan. I vardagsrummet finns en öppen spis som är godkänd att använda. Huset inrymmer även två badrum med Wc och dusch. Vidare finns sex sovrum med 12 sängplatser. Det större sovrummet har utgång till verandan. I anslutning till tre av sovrummen finns en rejäl klädgarderob. När man stiger ut på den väl tilltagna altanen under tak så befinner man sig i vilthägnet. På altanen finns inte bara bardisk och gott om plats att duka långbord till sensommarens kräftskivor utan här finns även större jacuzzi. Jacuzzin har inte använts den senaste tiden då den är ur funktion. Huset värms med en nyinsatt bergvärmeanläggning från 2021.

Från bostadshuset går en kulvert till slakteriet för framtida möjligheter att koppla på värmen från bostadshuset till slakteriet. Bostadshuset är anslutet till fiber. Vidbyggt till bostadshuset finns ett större varmgarage som även inrymmer teknikrum. Mellan bostadsdelen och garaget finns grovingång, städskåp och tvättstuga samt ett av de två badrummen. I anslutning till garaget finns husets gästavdelning med tre inredda sovrum med golvvärme. Ett av sovrummen har ett större perspektivfönster med utsikt in mot vilthägnet.

Bostadshustomten är inhägnad dels av vilthägnet men även delen ut mot byvägen är inhägnad med ett nyuppfört smålandsstaket som sattes upp år 2022. I anslutning till bostadshuset finns verandan till det gamla bostadshuset bevarad och verandan fungerar idag som ett lusthus. Inne i hägnet vid en liten bäck framför bostadshuset finns en smedja med brygghus i gott skick. Byggnaden är uppförd i trä under ett tegeltak.

Torpet

På gården finns en äldre stuga ”Karls stuga” som stått orörd under många år. Här har tidigare generationer på gården bott. Här finns möjlighet att inreda en gäststuga eller så finns möjlighet till generationsboende efter renovering. Byggnaden har äldre enkel standard och en byggarea på ca 30 m2.

Energideklaration

Energideklaration för bostadshuset kommer upprättas av säljarna. Energideklarationen kommer lämnas över till en köpare på tillträdesdagen.

Ekonomibyggnader

Gårdsverkstad och maskinhall

Rejäl isolerad gårdsverkstad med gott om utrymme. Verkstadsdelen har gjutet golv, ström finns indraget. Vidbyggt i förlängning av byggnaden finns maskinhallsdel uppdelat på tre fack. Två av facken har gjutet golv. Hela byggnaden har plåttak och en sammanlagd byggarea på ca 240 m2.

Maskinhall/Vedbod

Byggnaden har fungerat som maskinhall, förråd och som lager för tidigare vedförsäljning. Byggnaden har plåttak, gjutet golv, i en del av byggnaden har golvet luftningshål för att kunna torka veden rationellt. Byggnaden är uppförd i trä under ett plåttak med en byggarea på ca 400 m2.

Uppställningsplats

Runt ekonomibyggnaderna finns stora uppgrusade hårdgjorda ytor. Detta skapar goda möjligheter att ta emot stora lastbilar, lagra foder och ved.

Viltslakteri

Mycket funktionell viltslakterianläggning som tidigare var godkänd av Livsmedelsverket. Byggnaden fördelar sig på personalutrymme med pentry, toalett och omklädningsrum, m.m. Utanför slakteriet efter ena långsidan finns en gjuten platta. I slaktdelen förs djuret in i beredningsrummet/flårummet och sedan följer via balkbanan in i svalen, för att sedan komma fram till kylrummet. Sedan följer styckavdelning med packeri och till slut diskrummet.

Anläggningen har tidigare inte bara betjänat den egna verksamheten på gården utan här har jägare och jaktlag kunnat lämna in sina djur under jaktsäsongen. De senaste åren har viltslakteriet enbart betjänat gårdens behov. Viltslakteriet får vatten från djupborrad brunn (gemensamt med bostadshuset) och filter finns installerat (järn och mangan). Viltslakteriet värms med en luftvärmepump. Byggnaden har en byggarea på ca 180 m².

Se Livsmedelverkets hemsida och blankett (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/blanketter/livsmedelsforetag/Blankett-Godkannande-ansokan-basuppgifter-LIVS-099 ) om man vill få viltslakteriet livsmedelsgodkänt igen.

I byggnaden finns även inrett en gästlägenhet i logestil. Här kan jaktgäster bo enskilt i ett jaktinspirerat rum med sovloft. Gästlägenheten inrymmer fyra sängplatser. Eller varför inte inreda ett gårdskontor för hemmaarbete och gårdens drift.

Skärmtak

På gården finns förrådsbyggnad/skärmtak uppfört i vinkel som uppställningsplats för gårdens maskiner. I byggnadens vinkel finns även en observationsplats strategiskt placerad för att på en skyddad plats i lugn och ro kunna studera djuren i hägnet. Byggnaden har en byggarea på ca 100 m2.

Hjorthotell

I vilthägnet finns ett större skärmtak uppfört som väderskydd för djuren och för att kunna utfodra djuren under tak. Skärmtaket är byggt i trä under ett plåttak och ligger i anslutning till gårdscentrat. Skärmtaket är ca 60 m2.

Hägn

Vilthängen håller hög kvalitét vad gäller standard och uppförande. Ingången till hänget utgörs av en välkomnande portal med färists och det finns gott om vägar i hägnet så att det är lätt att ta kontrollrundan mm. Hänget har kontinuerligt uppgraderats och underhållits och omfattar idag ca 26 ha och är anlagt år 2011 i sin nuvarande omfattning och dagens tillstånd för vilthägnet löpet till 31 maj 2031 enligt Länsstyrelsens beslut 2021-06-16 med diarienummer 523-21610-2020. Ny ägare måste söka nytt tillstånd vilket görs via länsstyrelsen med en ansökningskostnad om ca 3 000 kr om det gäller ändring eller övertagande av befintligt tillstånd. Se karta över hägnets omfattning och utformning.

Jaktstugan

​Mitt i hägnet på en liten höjd vid en större damm ligger den rustika jaktstugan. Utsikten från stugan är fantastisk. Här kan man studera fåglarna som besöker dammen nedanför stugan eller de betande dovhjortarna eller mufflonfåren som går på den öppna marken eller är framme vid dammen för att dricka. Stugan utgörs av en storstuga med vedkamin där man kan samlas för morgonkaffet innan dagen börjar eller avnjuta en jaktmåltid med kompisgänget. Utanför stugan finns en väl tilltagen altan, som delvis är under tak, vid altanen finns en öppen spis. Jaktstugan utgörs av en naturlig samlingsplats och inbjuder till social samvaro. Ström och fiber finns indraget i jaktstugan.

Hjortar och Mufflon

I hägnet hålls dovhjort och mufflon av hög kvalité som enligt senast räkning vid årsskiftet 2022/2023 var ca 180 st dovhjortar och ca 70 st mufflonfår. I försäljningen ingår djuren och djuren ingår i det anbud som läggs på fastigheten. Försäljningsmässigt kommer djuren och vid överlåtelsen och kvarvarande foder att värderas till 800 000 kr i köpehandlingarna.​

Skog och mark

Åker- och betesmark

Större delen av gårdens jordbruksmark ligger inom vilthägnet. På norra delen av fastigheten finns åkermark som inte ligger inom hägnet och här har odlats vall de senaste åren. Åkermarken består till största del av sandjord och del av åkermarken är behovsdikad. Fastigheten har enligt EU-ansökan för odlingssäsongen 2022 en EU areal om 13,01 hektar. Enligt EU ansökan är det sökt slåttervall och betesvall på åkermark.

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark finns en upprättad skogsbruksplan från 2022 av David Häger, Häger Skogskonsult och Förvaltning AB. Den produktiva skogsmarken är i skogsbruksplanen uppmätt till 17,4 ha. Virkesförrådet uppgår till 2 160 m³sk vilket ger ett medelförråd om 124 m³sk/ha. Åldersfördelningen på fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 20 till 40 år samt äldre skog. Medelboniteten är skattad till 7,2 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 93 m³sk/år. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning. Den största delen av skogen finns inom hägnet och påverkan finns på en del av träden av djuren inom hägnet.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa SeSverige; Skogsstyrelsen och Natura2000.

Jakt

Fastigheten erbjuder förstklassiga jaktupplevelser både inom och utanför hägnet. Även dammarna och viltvattnet bidrar till platsens attraktion både för vilt och människor. Hela fastigheten präglas av jakt, dels av vilthägnet med alla de möjligheter det medför, dels omhändertagandet av fällt viltet från skott till bord med det egna viltslakteriet. Jaktstugan som är strategiskt och vackert placerad på en höjd i hägnet vid det stora viltvattnet, skapar en naturlig samlingsplats. Här kan man samlas till social samvaro i stugan kalla vinterdagar eller på den väl tilltagna altanen vackra dagar för att grilla eller avnjuta kräftorna i augusti.

Bostadshuset med gästavdelning ger ett bekvämt och avkopplande boende i vacker miljö med hjortar och mufflonfår betandes utanför fönstret. Här kan man slappna av på altanen eller i stugvärmen efter en lyckad jaktdag. Inom hägnet finns flera välbyggda jakttorn strategiskt utplacerade. Utanför hägnet finns en rejäl vakkoja uppförd som är lättåtkomlig för kvällens spännande grisvak. Viltvattnen lockar gäss och änder till kvällens fågeljakt. Även de vilda djuren utanför hägnet drar sig av nyfikenhet till hägnet och dess närhet.

Övrigt

Vilthägnet går in ett litet stycke på en grannfastighet. Avtal om överenskommelse finns mellan de båda fastigheterna om stängslets placering och utformning.

Rättsförhållande

Fastighet

Alingsås Knarven 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,4 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 14,5 ha
Övrigmark 2,9 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 36,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 693 000 kr
Betesmark 36 000 kr
Skogsmark 949 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 175 000 kr
Ekonomibyggnader 632 000 kr
Bostadsbyggnader 1 329 000 kr
Summa: 3 820 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 744 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier