Knöstad

Ung- och gallringsskog. Medelbonitet 9,2 m3sk. Inga byggnader.
Areal: 24 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 13/4 2021
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut en skogsfastighet utan byggnader i Knöstad i norra delarna av Säffle kommun. Markerna vetter mot norr i sluttningarna ned mot Knäsjön, där fastigheten har 500 meters strandlinje. Det är nära till l E18 och därmed snabba transporter till både sågverk och massabruk i Grums.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (11)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Markerna är växlande och kuperade men generellt väldigt bördiga med en medelbonitet på 9,2 m3sk per år och hektar. En stor portion av arealen är i gallringsskog i åldern 40 till 60 år med god löpande tillväxt. Gran utgör 65 procent av virkesvolymen medan tall utgör 13 procent och löv 22 procent. Virkesförrådet uppgår till cirka 3 500 m3sk. Allt enligt skogsbruksplanen som är bifogad detta prospekt.

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad 2018 av Louise Eriksson. Därefter uppdaterad av Skogssällskapet med utförda åtgärder och tillväxt tom 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som i huvudsak berör angränsande fastigheter i norr. Nyckelbiotopen tangerar och berör dock fastigheten med cirka 0,1 hektar. Den är inte angiven i skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Knöstad 1:39

Ägare

Magnus Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,1 ha
Impediment 0,8 ha
Summa: 23,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 548 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 550 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Knöstad och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning