Kölbo

Skogsskifte utanför Färila. Virkesförråd om 3 300 m3sk och medelbonitet om 5,7 m3sk/ha. Jakt i VVO.
Areal: 16 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 31/10 2018
Obebyggt skogsskifte som utgör del av fastighet. Skiftet är beläget sydväst om Färila i nordvästra Hälsingland. Hela arealen om ca 16 hektar utgör produktiv skogsmark med god bonitet. Virkesförrådet har uppskattats till ca 3 300 m³sk. Tall är det vanligaste trädslaget och bestånden är uteslutande huggningsklasserna G1-S1. Försäljningsobjektet ligger inom Hyttebo viltvårdsområden om totalt ca 4 700 ha. Det kan inte bilda egen fastighet utan måste regleras till befintligt innehav.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan upprättades för försäljningsobjektet i augusti 2018 av Johan Pålsson | Areal. Enligt denna är hela försäljningsobjektets areal 16,2 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 3 384 m³sk. Volymen fördelas på 67 % tall, 26 % gran och 7 % löv. Beståndens åldersspann ligger mellan 30 och 69 år. Boniteten anges till 5,7 m³sk per hektar och år.

För vidare information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Hyttebo VVO om ca 4 700 ha. Kontaktperson är Mikael Norman, jaktledare, telefonnummer 070-336 37 14.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL YG 5:11, omr av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,2 ha
Summa: 16,2 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar därför separat åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning