Kollungeröd

Vackert belägen gård med bra läge och virkesrik skogsmark.
Areal: 59 ha
Kommun: Orust
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 950 000 SEK
Anbudsdag: 13/11 2020
Visning:
24/10 kl 11:00-12:30
Anmälan krävs. Kontakta ansvarig mäklare.
28/10 kl 15:00-16:00
Anmälan krävs. Kontakta ansvarig mäklare.
Gården ligger soligt och vackert vid Kollungeröd vatten, i ett öppet och omväxlande odlingslandskap med bördig åkermark och fina vyer. Virkesrik och lättåtkomlig skogsmark för den skogsintresserade. Ett rejält bostadshus med lite ”efterhand” renoveringsbehov samt ladugård och uthus. Bra vägar, kommunikation och närhet till service och skola i Svanesund, där även färja till fastlandet angör.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (27)

Foto: Torbjörn Mellin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rejält bostadshus i 1 ½ plan med källare under större delen av fastigheten. Boyta ca 120 kvm plus biyta ca 75 kvm (ägarnas uppgifter). Byggår 1909 enl. taxering. Bostadshuset är fullt beboeligt men behov av renovering finns. Byggnaden renoverades senast grundligt på 1960-talet, då grävdes även källaren ut. I övrigt är inga renoveringar gjorda på senare tid förutom nödvändigt underhåll.

Byggnadssätt

Under del av fastigheten källare med gjutna väggar och betongplatta på mark, resterande del med s.k. torpargrund. Tak: Betongtegel, Stomme och bjälklag: Trä, Fasad: Etternit, Fönster: 2-glas kopplade, Plåtarbete: Plåt, Ventilation: Självdrag.

Planlösning

Entréplan: Entré med mindre hall och trappa till övervåningen samt källarnedgång. Stort och rymligt kök med matplats och utsikt över uppfartsväg och gårdsplan. Vardagsrum i två delar, WC och groventré samt förvaringsutrymme. Övervåning: Hall WC/Bad samt fyra sovrum och förvaringsutrymme. Källare: Källaringång/groventré, tvättstuga, pannrum och matkällare.

Kök, WC/Bad

Äldre men rymligt kök med diskbänk, spis, fläkt, kyl, diskmaskin samt vedpanna och avställningsytor. Samtliga vitvaror är äldre. Frys finns i källaren. WC med handfat på entréplan och WC/Bad på övervåningen. Både Kök och WC/Bad är i behov av renovering, men i fungerande skick.

Vatten, avlopp, uppvärmning och eldstäder

Vatten från egen borrad brunn, järnhaltigt. Eget avlopp till äldre trekammarbrunn med okänd efterrening, ej godkänt. Uppvärmning: I bostadsbyggnaden finns ett traditionellt vattenburet uppvärmningssystem med vägghängda element. Uppvärmningen sker med oljepanna och med den fungerande vedpannan i köket. Oljetank till oljepannan står i källaren, ej besiktigad. Byggnaden har en skorsten som kontinuerligt är sotad och senaste brandskyddskontrollen gjorden 2019-09-23

Fiber

Fastigheten har indragen och inkopplad fiber som i dagsläget ligger vilande. Fiberföreningen är Långelanda fiberförening. För mer info och kostnader besök föreningens hemsida www.langelandafiber.se eller kontakta ordförande Frank Fredriksson 0737-73 50 18, [email protected]

Energideklaration

Ingen energideklaration är upprättad och kommer inte att upprättas av säljaren. Säljaren kommer att skriva bort ansvaret för att göra en sådan i köpekontraktet.

Kommunikation/service mm

Dagis och skola 1-9 i Svanesund och gymnasium i Stenungsund. Service så som livsmedel, bank och apotek finns i Svanesund. Avstånd till Svanesund ca 5 km och till Stenungsund ca 15 km. I Svanesund angör färjan till fastlandet.

Driftskostnader

Uppvärmning olja ca 1,5 m3/år: ca 18750 kr (uppskattat)
Ved: ca 5 m3 (uppskattat)
El ca 4600 KWh/år: ca 15770 kr
Avlopp/slamtömning: ca 1137 kr
Renhållning: ca 581 kr
Sotning: ca 2406 kr
Vägavgifter: ca 500 kr
Försäkring: ca 5026 kr
Driftskostnader totalt: ca 44170 kr

Kommentarer driftskostnader

Kostnaderna är från 2019 och de kostnadsuppgifter dödsboet haft möjlighet att ta fram. En äldre person bodde då i bostaden. Kostnaderna kan variera mycket beroende på levnadssätt, familjeförhållande och antal personer bosatta i bostaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Högbyggd ladugård av traditionell typ om ca 434 kvm (enligt tax) Stalldel med gjutna väggar och äldre nötkreaturs inredning. I övrigt är ladugården uppförd med en trästomme och trä/plåtklädsel under ett plåttak. Förutom stalldelen finns loge, ränne samt förvaringsutrymmen och ett garage i ett tillbygge med snedtak.

Vedbod/förråd

Vedbod/förrådsbyggnad med grundmur i natursten och äldre jordkällare. Överbyggnaden är i trä med träklädsel under ett tegeltak.

Hönshus

Äldre f.d. hönshus med betongplatta på mark, murade väggar under ett snedtak med etternit.

Rivnings-/ödehus

På fastigheten, en bit öster om bostadshuset ligger ett äldre ”rivningshus” i mycket dåligt skick. Byggnadens placering och läget är dock bra och för den intresserade hänvisas till Orust kommun 0304-33 40 00 för information om eventuell byggrätt att uppföra ett nytt hus på platsen.

Skog och mark

Åker- och betesmark samt EU-stödrätter

Fastigheten har ca 5 ha åkermark och ca 1 ha betesmark (enligt taxering). Merparten av åkermarken ligger i ett lättåtkomligt och väl arronderat skifte, nedanför gårdens byggnader. Marken torde vara bördig och lättbrukad. Äldre täckdikning finns enligt säljaren. Marken är tillgänglig för köparen efter årsskiftet 2020/21. 4 st EU-Stödrätter finns och följer fastigheten. I dagsläget innehar arrendatorn dessa men de övergår till jordägaren när arrendet upphör. Vid frågor och funderingar om stödrätter mm. fråga gärna ansv. mäklare.

Skogsmark

Virkesrik skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 700 m3sk (inkl ett års tillväxt), var av merparten är över 70 år och av god kvalité. Fastighetens skogsmark är till övervägande del bördig och produktiv med en medelbonitet på ca 8 m3sk/ha och år. Nyare skogsbruksplan finns upprättad 2019-10-08 av Alexander Odenius, Skogsfakta. Ingen avverkning har skett sedan planens upprättande. Skogsmarken är lätt åtkomlig och har tämligen bra terräng förhållanden. Skog och
skogsmark på huvudskiftet har direkt anslutning till mindre landsväg och det fristående skogsskiftet har en uttagen väg över grannfastigheten till grusväg som fastigheten har del i. Ca 38,3 ha produktiv skogsmark med en trädslagsfördelning om ca 58% gran, ca 32% tall och ca 10% löv. Komplett skogsbruksplan finns på www.areal.se/fastigheter/kollungerod.

Kollungeröd vatten, Naturreservat och Natura 2000-område

Sydväst om fastigheten ligger Kollungeröd vatten med ett fantastiskt djur och fågelliv. Sjön med angränsande marker är sedan många år ett Naturreservat och ett Natura-2000 område. Fastigheten berörs så till vida att större del av åkermarken ligger inom reservatsområdet. I Kollungeröds vatten ligger ön Ängholmen där fastigheten har ett mindre skifte om ca 1 ha. Skiftet består till största delen av strandäng och vass. Det är svårt att ta sig till Ängholmen annat än med båt. Skötselplanen för reservatet är från 1970-talet och en översyn av skötselplanen är på gång enligt Länsstyrelsens Naturvårdsenhet. För mer information besök https://www.lansstyrelsen.se/vastra- gotaland/besoksmal/naturreservat/kollungerod-vatten.html, www.areal.se/fastigheter/kollungerod eller kontakta Länsstyrelsens Naturvårdsenhet Maria Johansson 010-224 54 61.

Nyckelbiotoper

Inga kända nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal utöver ovan beskrivna finns enligt säljaren.

En grov ek finns noterad hos Länsstyrelsen som ”värdefullt grovt lövträd”. Eken i fråga finns straxt öster om bostadshuset. Mitt i mellan detta och det beskrivna ödehuset. Se även karta och beskrivning från LST under övrigt på www.areal.se/fastigheter/kollungerod.

Jakt

Fina och varierande jaktmarker i ett småbrutet odlingslandskap med ömsom skog och ömsom öppen mark. Vilttillgången är god på både älg och rådjur. Jakten är utarrenderad till och med 2025-12-18 enligt Jaktupplåtelseavtal, ingen ersättning utgår. Fastigheten har jakträtten i den del av Naturreservatet och Natura-2000 området som berör fastigheten. Restriktioner om jakttider mm finns dock. Inom naturreservatet gäller naturreservatets regler och föreskrifter.

Fiske

I det fall fiskerätt finns på/för fastigheten följer det fastigheten och är tillgängligt för köparen efter att denne tillträtt fastigheten och till fullo betalt. Inom naturreservatet gäller naturreservatets regler och föreskrifter.

Vägar

Fastigheten har del i Orust Kollungeröd Ga:2 (Lövåsvägen) och i Orust Kollungeröd Ga:4 (mot skogsskiftet, Kollungeröd östra) Sistnämnda väg hade en kostnad av ca 500 kr föregående år. Fastigheten har vidare enligt officialservitut rätt att för virkestransporter köra över fastigheten 2:15. Se också redovisade servitut och nyttjanderätter nedan.

Rättsförhållande

Fastighet

Orust Kollungeröd 1:26

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,3 ha
Skogsimpediment 13,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 5,6 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 59,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 209 000 kr
Skogsimpediment 84 000 kr
Åkermark 275 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Tomtmark 412 000 kr
Ekonomibyggnader 86 000 kr
Bostadsbyggnader 554 000 kr
Summa: 3 637 000 kr

Inteckningar

2 skriftliga inteckningar (pantbrev) finns om sammanlagt 161500 kr, fördelade på 76500 kr + 85000 kr. Det skriftliga pantbrevet om 85 000 kr är förkommet! Dödning och nyfastställan av detta har påbörjats. Vid tillträdet kommer troligen inte denna inteckning att vara tillgänglig. För mer info. kontakta gärna ansv mäklare. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Kollungeröd och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning