Koltorpaskogen

Skogsegendom 216 ha
Areal: 216 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 25 000 000 SEK
Välarronderad och talldominerad skogsegendom på 216 ha i viltrika östernärke. Virkesförråd 32 300 m3sk varav närmare hälften utgörs av S1 och S2-skog.

På länsgränsen mellan Örebro och Sörmland ligger denna välarronderade skogsegendom på totalt 216 ha. Virkesförrådet omfattar totalt ca 32 300 m3sk, enligt nyupprättad skogsbruksplan, varav närmare hälften av virkesförrådet utgörs av S1 och S2-skog.

Tallskogen dominerar och utgör 67 % av virkesförrådet. Boniteten är beräknad till 6 m3sk/ha/år. Fastigheten ligger i ett område med täta viltstammar främst av dovvilt. Jakten är för närvarande utarrenderad och kan bli tillgänglig för köparen 1/7-2026.

Vägnätet är tillfredställande utbyggt med en samfälld väg i mitten och kompletterande egna vägar i öst och väst.

Välkommen att besöka Koltorpaskogen!

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Koltorpaskogen

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 46 bilder
Visa alla 46 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar totalt ca 212 ha enligt skogsbruksplan upprättad i okt 2022. (Skogsam). Efter planens upprättande har avd 76 slutavverkats. Areal har justerat planen efter utförd avverkning. (Ansvarig mäklare har uppskattat fröträdsinnehållet till 30 m3sk/ha. )

Det totala virkesförrådet är bedömt till drygt 32 300 m3sk varav närmare hälften av volymen är klassad som S1 och S2-skog. Trädslagsfördelning:
Tall 68 %, gran 23 % och löv 9 %. Boniteten är beräknad till 6 m3sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt och fiske

Fastigheten ligger i ett område med täta viltstammar av främst dovvilt. Jakten är för närvarande utarrenderat enligt 5-årsavtal tom 2026-06-30. Befintliga jakttorn tillhör arrendatorn. Arrendeintäkt per år 55 500 kr +moms. . Fiskerätt saknas.

Naturvärden/ Kultur

Som namnet antyder så finns flera kolbottnar (5 st) registrerade på fastigheten . Det finns även 2 stensättningar av okänt ursprung registrerade.

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Enligt planläggarens bedömning finns ett större tallbestånd med hög ålder som klassats som S3-skog,
(avd 45. )

Vägar

Fastigheten har andel i Örebro Södra Villtungla ga:2 och Vingåker Högsjögård ga:3. (Stora grusvägen i nord-sydlig riktning). Normalt sker ingen utdebitering utan stadsbidraget täcker driftskostnaderna. Övriga vägar är enskilda.

Vindkraft

Koltorpaskogen har tidigare ägts av Örebro kommun. I samband med att fastigheten avyttrades 2015 förbehöll sig kommunen rätten att uppföra 3 vindkraftverk på fastigheten. Avtalet gäller i 50 år from 2015-06-15. Arrendeintäkten, symboliska 50 kr , erlades vid avtalstecknandet.
Kommunen har hittills inte agerat för att fullfölja planerna om byggnation.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet ingår i en större registerfastighet varför fastighetsbildning måste ske. Ansökan om fastighetsbildning har inlämnats i april-23. Beräknad handläggningstid på lantmäteriet ca 8 mån. Tillträde till fastigheten kan tidigast ske i samband med att förrättningen vinner laga kraft. Köparen svarar för förrättningskostnaden.

Lån och pantbrev

På tillträdesdagen överlåts fastigheten fri från penninginteckningar. Inget låneövertagande.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖREBRO ÖSTRA DIMBO 2:1 (Koltorpaskogen)

Ägare

Helena Dahlstedt 1/2
Hanna Dahlstedt 1/2

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet ingår i större taxeringsenhet varför separat taxeringsvärde saknas.

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Koltorpaskogen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Koltorpaskogen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier