Köphult

Skogsfastighet med länsgräns mot Skåne, 3 300 m3sk virke, strand-, jakt- och fiskerätt.
Areal: 48 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Fastigheten Markaryd Köphult 1:8 utbjudes till försäljning. Grandominerad obebyggd skogsfastighet med strandrätt belägen utefter länsgränsen mot Skåne mittemellan Markaryd och Skånes Fagerhult. Total areal ca 48,5 ha, varav produktiv skogsmark ca 35,3 ha, myrimpediment ca 6,2 ha och övrig mark ca 2,9 ha. Vattenområde om ca 4,1 ha i Köphultasjö tillkommer. Bedömt virkesförråd ca 3 300 m3sk inkl. 2018 års volymtillväxt. Goda jakt- och fiskemöjligheter. Öppen budgivning, utgångspris 3,1 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan av JABA Skog, planläggare Joakim Ahlberg, april 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 35,3 ha och dess virkesförråd till ca 3 133 m3sk. Under planperioden beräknas tillväxten till ca 170 m3sk per år. Beaktat 2018 års volymtillväxt bedöms fastighetens virkesförråd till ca 3 300 m3sk (medeltal ca 93 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 6,6 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 26 % tall, 55 % gran, 19 % björk och < 1 % bok, asp och klibbal. Areal gallringsskog G1 uppgår till ca 13,9 ha. Areal röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 13,6 ha. Övrig skogsareal, ca 7,8 ha, utgörs av föryngringsavverkningsskog S1 och S3. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten.

Skogsmarksarronderingen är fint samlad och ägorna håller ett stabilt underlag för god värdetillväxt och långsiktig avkastning. Den produktionsinriktade skogsmarken är grandominerad och omväxlande med välslutna bestånd och etablerade föryngringar. Tillgängligheten är bra via allmänna och enskilda vägar som leder till korta drivningsavstånd i terrängen, likaså underlättas tillsyn och jaktutövning.

Myrimpediment

Inom fastigheten finns ca 6,2 ha impediment (myr) enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med 2019-07-01.
Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Vittsjöortens Älgskötselområde.

Fiske

Till fastigheten hör strandrätt och vattenområde om ca 4,1 ha i Köphultasjö. Goda båtplatsmöjligheter erbjuds.

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av Köphultasjö. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare samhällsinformation, se Markaryds kommuns hemsida: www.markaryd.se

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Skånes Fagerhult (ca 6 km), Markaryd (ca 7 km), Örkelljunga (ca 24 km), Osby (ca 35 km), Laholm (ca 40 km), Hässleholm (ca 40 km), Båstad (ca 50 km), Ljungby (ca 55 km), Ängelholm (ca 60 km), Helsingborg (ca 75 km) och Malmö (ca 130 km).

Rättsförhållande

Fastighet

Markaryd Köphult 1:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 297 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 2 320 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 1 507 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Köphult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning