Kopparhemmets Gård

Kopparhemmets Gård
Areal: 115 ha
Kommun: Tranemo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 19 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2023
Egendom med exklusivt byggnadsbestånd i enskild och naturnära boendemiljö.

Kopparhemmet och Bråten är två skogsfastigheter i en samlad enhet. Egendomen utgörs av ca 95 ha produktiv skogsmark samt ytterligare ca 20 ha övrig mark. I slutet av den slingrande grusvägen ligger Kopparhemmets Gård som en lyxig oas mitt i naturen. Den parkliknande trädgården omges av två anlagda dammar, stora grönytor och vackert iordningställda stenmurar. Mitt i detta finns flera mycket tilltalande byggnader med allt från smakfullt inredd bostad och gästhus till spahus, festlokal och gott om praktiska utrymmen. Allt i en harmonisk miljö där byggnader och gårdsplan sammanlänkas med belagda ytor av gatusten. De många och väl genomtänkta detaljerna är en stor del av Kopparhemmets signum.

Egendomen erbjuder möjligheten att leva ett exklusivt privatliv med skogen och naturen som närmsta granne men även som en viktig utkomst. För den som vill möjliggöra den storslagna upplevelsen som Kopparhemmet erbjuder, finns redan mycket förberett för konferenser, bröllop eller liknande event.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kopparhemmets Gård

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 54 bilder
Visa alla 54 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Kopparhemmets bostad omfattar en boarea om ca 120 kvm i 1,5 plan. Under början av 2000-talet genomfördes omfattande men varsamma renoveringar där man varit noga med att bibehålla karaktären av byggnaden. I markplan möts man av en inbjudande entréhall med avhängningsytor och trapp till övre plan. Till vänster finns helkaklat badrum med tvättmaskin. Köket är modernt utrustat med exklusiva detaljer såsom den kopparbeklädda fläktkåpan, arbetsbänken med tillhörande vägg i mörkblå mosaik samt de tegelsatta väggarna. Matsalsdelen är inbyggd med verandan som har stora fönsterpartier mot gårdshusen och dammen i väster. Från detta utrymme når man även en mindre inglasad veranda samt soldäcket utanför. I markplan finns även ett rymligt allrum med en öppen spis. Övre plan är inrett med ett ljust och öppet sällskapsutrymme samt en kontorshörna. Sovrummet har dubbla dörrar och platsbyggda klädgarderober utmed långsidorna.

Bostaden är uppförd med timrad stomme, stående träfasad samt tak av lertegel. Uppvärmning sker med elelement samt den öppna spisen. Enskilt vatten från djupborrad brunn med tillhörande reningsfilter. Enskilt avlopp. Fiber finns installerad. Gården har även utrustats med ett aktivt larmsystem.

Gästhuset

Omkring år 2011 uppfördes gårdens gästhus om ca 30 kvm i ett plan. Välkomnande veranda som leder in till det rymliga sovrummet med braskamin och en mindre sällskapsdel. I gästhuset finns även ett tilltalande badrum med dubbla badkar som omges av stora fönsterpartier mot öster och norr. Från badkaren är utsikten mot den östra dammen och skogen en sann naturupplevelse. Badrummet rymmer även en duschplats, toalett och handfat. Gästhuset står på gjuten platta med väggar och stomme i trä samt tak av lertegel.

Ekonomibyggnader

Spahuset

Det så kallade spahuset är en av Kopparhemmets många behagliga inslag. Invändigt består byggnaden av en rymlig relaxavdelning med duschplats och sällskapsdel. Innanför finns den vedeldade bastun med fönster ut mot dammen och grillstugan. I byggnaden finns även ett apparatrum med inkommande vatten, reningsfilter och övrig teknisk utrustning. Vidbyggt den västra långsidan finns ett större trädäck med nedfälld badtunna. Byggnaden är uppförd i trä med tegeltak. Vidbyggt den södra gaveln finns även en hundgård.

Ladugården

År 2004 stod gårdens nyuppförda ladugårdsbyggnad klar. En arkitektritad ekonomilänga med två flyglar om sammanlagt ca 330 kvm. Byggnaden står på gjuten platta med vackert putsade fasader nertill och träfasad där över. Taken är avtäckta med lertegel samt ett hängtak av plåt vid den norra gaveln. Den södra flygeln är praktiskt inredd med en rymlig tvätthall och arbetsbänkar utmed sidorna. Här finns även en takbalk med traverser, som sedan leder vidare in i slakteriet och kylrummet. Innanför tvätthallen finns ett redskapsförråd och ett apparatrum. Samtliga utrymmen är varmisolerade och uppvärmda med luftvärmepump. Slakteriet utgör en del av mittenlängan och finns i direkt anslutning till det rymliga kylrummet. Utrymmet har kaklade väggar, golvbrunnar och rostfria arbetsbänkar.

Den andra delen av byggnaden är inredd för sociala sammanhang. I markplan möts man av ett allrum som även har nyttjats till gym. En trappa upp finner man ett gemytligt sällskapsrum med den öppna spisen som pryder rummets atmosfär. Den norra flygeln består av ett större garage i markplan. Varmisolerat och med gott om plats för förvaring. Det övre planet är inrett som festlokal med stort dansgolv, barhörna mod glaspartier mot dammen, inbyggd högtalaranläggning i väggarna och stora fönsterpartier mot innergården. En lokal som kan användas i många olika sociala sammanhang. Från festlokalen finns en port mot norr där den vackert anlagda körbron ansluter till byggnaden.

Grillstugorna

Den större grillstugan finns placerad på tomten vid Kopparhemmet. Byggnaden har tegeltak och är uppför i trä med öppna sidor och en centrat placerad eldstad. Ytterligare en grillstuga finns placerad vid den östra dammen.

Övrig

Solcellsanläggning

Strax norr om Kopparhemmets gårdscetrum finns en markstående solcellsanläggning. Denna togs i drift år 2022 och består av 44 paneler med en beräknad årlig produktion om ca 25 000 kW.

Skog och mark

Skogsmark

Den sammanlagda arealen produktiv skogsmark uppgår enligt plan till 94,4 ha. Samtlig skogsmark finns samlad i ett sammanhängande skifte som består av två fastigheter - Kopparhemmet och Bråten. Fastigheterna delas med kommungränsen mellan Ulricehamn och Tranemo, men har brukats och drivits som en enhet sedan nuvarande ägare förvärvade fastigheterna. Skogen karaktäriseras huvudsakligen av granbestånd med bra åldersfördelning, men med övervägande del skog i yngre gallringsålder med en hög löpande tillväxt. Skogsmarken i anslutning till mossarna är mer talldominerad samt har även inslag av lövdominerade bestånd i fuktigare områden. Skogen är generellt sett mycket välskött där samtliga behov av skötselåtgärder är utförda. Detta vittnar även skogsbruksplanen om, vilken saknar föreslagna åtgärdsbehov, sånär som underväxtröjning före gallring på 1,8 ha.

Det samlade virkesförrådet uppgår enligt plan till ca 12 700 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 135 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,9 m³sk och trädslagsfördelningen är: tall 13 %, gran 80 % och löv 7 %.

Impediment

Insprängt i fastigheterna finns ett par mossar som med kringliggande lågproduktiva områden utgör ca 12 ha impediment. Mossarna består till största del av senvuxen tallskog med ett rikt fågel- och djurliv.

Inägomark

Egendomen är en utpräglad skogsfastighet, men omfattar även ett par mindre inägor vid Bråten. Dessa gärden brukas av arrendator genom muntlig överenskommelse. Ytterligare ca 3 ha består av före detta inägomark i anslutning till byggnationen på Kopparhemmet och vid Bråten. Denna mark brukas ej aktivt och berättigar ej EU-stöd.

Övrig mark

Enligt skogsbruksplanen uppgår övrig mark till 5,9 ha, vilket består av tomtmark och gårdsplan, vägar, f.d. inägomark samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag. Dammarna utgör ca 0,6 ha vattenareal.

Jakt och fiske

Jakten bedrivs idag gemensamt med kringliggande fastigheter på en samlad areal om ca 800 ha. För mer uppgifter kring jakträttsliga förhållanden, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiskerätt finns i Oxasjöån med tillgång av flodkräftor.

Dammarna vid Kopparhemmet

Kopparhemmets byggnadsbestånd omges av två vackert anlagda dammar med välskötta grönytor runt om. Den västra dammen finns alldeles invid tomten, omgiven av lyktstolpar och med en rogivande vattenspegel som kan beskådas från bostaden och trädgården. Mitt i dammen finns en liten halvö med en grillplats. Den östra dammen finns i skogskanten med en tillhörande paviljong. Båda dammarna har ett aktivt fågel- och djurliv som erbjuder fantastiska naturupplevelser, inte minst tidigt på morgonen och senare på kvällen när lugnet är som påtagligast.

Rättsförhållande

Fastighet

Tranemo Borrarp 1:4, Tranemo Borrarp 1:11 och Ulricehamn Gällstads-Bråten 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,4 ha
Impediment 12,4 ha
Inägomark 1,7 ha
Övrigmark 5,9 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 115,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet avser tre registerfastigheter med separata taxeringsvärden. Det samlade taxeringsvärdet för samtliga tre, som senast fastställdes år 2020-2021, uppgår till 9 469 000 kronor. Vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information kring fastigheterna taxeringsvärden.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier