Koppom

Skog och bostad i Järnskogs Fjäll
Areal: 91 ha
Kommun: Eda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2023
Bebyggd skogsfastighet strax utanför Koppom. Jakträtt.

Strax utanför Koppom ges nu möjligheten att förvärva ett gott stycke skog med tillhörande modernt bostadshus av vildmarkskaraktär. Huset ligger vackert beläget på en kulle med utsikt över landskapet. Fastigheten utgörs av ca 90 hektar varav ca 73 hektar är produktiv skogsmark och 1,6 hektar inägomark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till ca 7 800 m³sk. Skogstillståndet utgörs till största del av växtliga gallringsskogar men även 2 100 m³sk slutavverkningsbar skog. Jakträtt inom viltvårdsområde som omfattar 4 549 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Koppom

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är byggt 2001. Det är uppfört i 1 och ½ plan i trästomme på gjuten betongplatta. Boytan är 115 m² och en biyta om 30 m² enligt taxerade uppgifter. Byggnaden är klädd med stående vildmarkspanel och taket är ett torvtak.

På entréplan finns kök & sällskapsrum, sovrum, en mindre tvättstuga, badrum med dusch, toalett och bastu samt garage. I anslutning till köket/sällskapsrummet finns en utgång till byggnadens terrass.

Övre våningsplan utgörs av ett loft, ett stort och ett litet sovrum samt ett kontor.

Garaget är utrustat med två portar samt en förvaringsyta med snickarbänk. Garaget ligger i byggnadens norra del med utgång till ett öppet förrådsutrymme.

Bostadshuset värms upp genom direktverkande el. I köket finns en vedeldad köksspis. Mellan köket och sällskapsrummet finns det även en modern öppenspis som kan användas som kompletterande värmekälla. Skorstenen är besiktigad och godkänd. Vattnet och avloppet är enskilt. Vattnet tas från en borrad brunn och avloppet utgörs av trekammarbrunn med infiltrationsbädd.

Energideklaration

Ej utförd.

Driftskostnader

El & uppvärmning: Cirka 10 000 kW/år
Vatten och avlopp: Cirka 1 000 kr/år
Vägavgifter: Cirka 1 500 kr/år
Försäkring: Cirka 6 000 kr/år

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheten har 1,6 hektar inägomark. På delar av inägomarken tas det vall. Åkermarken är inte upplåten.

Skogsmark

Fastighetens totala landareal uppgår till 90,2 hektar varav 72,8 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten består av fyra närliggande skiften varav ett är om 87,1 hektar. Det bedömda virkesförrådet är 7 845 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 108 m³sk per hektar. Fastigheten består av övervägande del av tall 66 procent, gran 24 procent och löv 10 procent. Medelboniteten är bedömd till 5,3 m³sk per hektar och år. Skogstillståndet utgörs till största del av skog i huggningsklassen G1. I huggningsklassen S2 är den bedömda virkesvolymen 2 168 m³sk. Fastigheten har en bra tillgänglighet genom de skogsbilvägar som sträcker sig igenom skiftet men som även bidrar till en mer gynnsam skogsförvaltning.

Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2023 av Martin Eriksson.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Fjälls viltvårdsområde med en omfattning om 4 549 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs både älgjakt och småviltsjakt. Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Eda Järnskogs-fjäll 1:91

Ägare

Cathrine Vikinge 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 91,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,8 ha
Skogsimpediment 15,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 1,6 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 90,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde summa: 3 354 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 700 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk person som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
070-634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Koppom & vill bli kontaktad

Mäklaren för Koppom kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier