Korphult

63 ha mark norr om Värsås. Ett skifte fördelat på ca 40 ha åker och 21 ha skog. Ekonomibyggnader för djurhållning och spannmålslagring.
Areal: 63 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Korphult omfattar ca 40 ha bra åkermark på lerjordar samt ca 21 ha skog på granmarker, allt i ett skifte.
I försäljningen ingår även ekonomibyggnader med möjlighet till djurhållning samt spannmålslagring.
Korphult är belägen strax norr om Värsås och kommer att genomgå fastighetsbildning innan tillträde kan ske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad 1

Ladugård
Höghusladugård i bra skick med lertegeltak, trästomme och murad djurdel. Ladugården byggdes om på 1960 talet då den höjdes. Djurdelen innehåller mjölkstall med plats för 26 uppbundna mjölkkor, 8 ungdjursplatser samt mjölkrum (mjölkutrustning och utrustning för foderhantering ingår ej då det är arrendatorns egendom). Rymlig logdel med enkelt klingsågverk, virkeslager samt utrymme för maskinförvaring. På andra sidan om djurdelen finns även här en logdel med foderkök med krossanläggning samt den tillbyggda plansilon som idag används som kalvstall. Utgödslingen från djurdelen sker via äldre utgödsling med linspel till gödselplatta utanför djurdelen.

Torkhus
Torkhus med satstork om 20 kbm från 1980-talets början. 6 stycken plåtfickor med en sammanlagd lagringskapacitet om 230 kbm, tippgrop, elevator, utlastningsficka. Träbyggnad med eternittak. Tillbyggt torkhuset finns en maskinhall med gjuten platta som senare också förlängts där det är grusat golv.

Magasinsbyggnader
Ett mindre magasin med plåttak som idag används för maskinförvaring. Grusat golv och trästomme.
Ytterligare magasinsbyggnad för tidigare spannmålslagring men som idag används som förrådsutrymmen. Byggnaden har trästomme och eternittak.

Skog och mark

Åkermark

Korphult har väl samlad åkermark med en total areal om ca 40 ha stödberättigad åkermark. Marken utgörs lerjordar med varierande styvhet samt mindre del mossjordar. Bra skiftesstorlek där en del dikades på 1980-talet men där merparten av marken är systemtäckdikad tidigare än så.
Stödrätter motsvarande åkermarksarealen ingår i överlåtelsen utan ersättning. Marken är tillgänglig för köparen inför kommande brukningssäsong.

Skogsmark

Korphult omfattar sammanlagt 20,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 2 260 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 108 m3sk/ha. Skogen domineras av granmarker där hälften av arealen nyligen har avverkats på grund av angrepp av granbarkborre. På dessa marker har återplantering av gran skett skett under året. Resterande skogsmark utgörs i huvudsak av avverkningsbar skog.
Trädslagsfördelningen uppgår till 80 % gran, 2 % tall och 18 % löv. Medelboniteten beräknas till 8,3 m3sk/ha.
Skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 bifogas där avdelning 6 och 12 har planterats efter planens upprättande enligt beskrivning ovan. Observera att planen även innehåller bostad med intilliggande mark som inte ingår i försäljningen utan skall behållas av Säljaren.

Jakt

Jakträtten är upplåten årsvis med ett årligt arrende om 1500 kr. God tillgång på flera viltslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Korphult 2:1, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,8 ha
Åkermark 40,0 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 63,0 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning