Korsbyn

Nära Åmål med bra bonitet, 26 ha produktiv skogsmark, 3 726 m3sk och jakt.
Areal: 31 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2018
Skog med hög bonitet och bra läge nära Åmål. Möjlighet till jakt och skogsbruk som komplement till annan verksamhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 3 ha täckdikad åkermark. Det finns stödrätter som följer fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 26,7 ha. Virkesförråd enligt nyupprättad skogsplan uppgår till ca 3 726 m3sk. Skogen består till övervägande del av gallringsskog med en medelbonitet på 8,6. Årlig tillväxt är beräknad till ca 200 m3sk. Det finns planteringsbehov på avd nr 1. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Jakt

All jakt följer fastigheten.

Övrigt

Till försäljning utbjudes samtidigt säljarnas gård Åmål Sköllerud 1:1 som gränsar till Korsbyn 1:11 och har ingått i samma brukningsenhet. Sköllerud 1:1 är en skogs- och hästgård och presenteras i ett separat prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

ÅMÅL KORSBYN 1:11

Ägare

Emma Moberg 1/2
Jonas Landberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,7 ha
Impediment 0,3 ha
Inägomark 3,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 30,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 450 000 kr
Åkermark 86 000 kr
Summa: 1 536 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 3 800 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Korsbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning