Korset

Minde gård belägen i Korset ca 10 km väster om Söderhamn. Fastigheten omfattar ca 7,6 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.
Areal: 7 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 200 000 SEK
Nu finns möjligheten att köpa en mindre gård i Korset ca 10 km väster om Söderhamn omfattande bostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten har totalt ca 7,6 hektar mark, varav 6,3 hektar produktiv skogsmark och 1,0 hektar inägomark. Jakträtt i Mo viltvårdsområde vilket omfattar ca 9 200 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1,5-plan med källare. Boarea om 105 kvm och biarea om 80 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på uppmurad källarplan, stomme av timmer/trä med tegelfasad. Byggnaden har tegeltak och kopplade två-glas fönster. Vattenburen uppvärmning med radiatorer från pelletspanna (Nibe) placerade i källaren. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Inglasad altan med ingång från vardagsrum.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan samt till källare. I anslutning till hallen finns badrum med dusch. Rymligt kök med matplats, kontor och vardagsrum.

Övre plan inrymmer hall, två rum, sovalkov samt skrubbar.

Källarplan inrymmer tvättstuga, pannrum, pelletsförråd, förvaringsutrymmen och matkällare.

Rymlig trädgårdstomt med odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares förbrukning med 1 person i hushållet.

Elförbrukning: ca 7 000 kr (4 500 kWh/år)
Uppvärmning: ca 18 000 kr (7-8 pallar pellets)
Renhållning: ca 2 000 kr
Vatten och avlopp: ca 5 500 kr
Sotning: ca 2 000 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 5 000 kr
Totalt: ca 39 500 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 4 515 kr / år.

Ekonomibyggnader

Bryggstuga

Äldre byggnad uppförd i trä/timmer med plåttak. Byggnaden inrymmer äldre kök och ett rum. Byggnaden används som kallförråd och har underhållsbehov.

Äldre byggnad uppförd i trä/timmer med plåttak. Byggnaden inrymmer äldre kök och ett rum. Byggnaden används som kallförråd och har underhållsbehov.

Garage/förrådsbyggnad

Byggnad uppförd i trä under plåttak. Byggnaden inrymmer snickarverkstad, garage och förrådsutrymmen. Byggnaden har källare under del av byggnaden som använt som förråd.

Vedbod/förråd

På tomten finns även en äldre träbyggnad med plåttak som används som vedbod och förråd.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under april månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 6,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 1 292 m³sk vilket ger medelförråd om 205 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 86 %, gran 12 % samt löv 2 %. Ca 1 204 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo viltvårdsområde om ca 9 200 hektar. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,0 hektar. Åker/betesmarken är belägen i anslutning till gården.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en skriftlig penninginteckning om totalt 95 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kommer att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Tyby 3:32

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,3 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 7,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 24 000 kr
Skogsmark 365 000 kr
Tomtmark 142 000 kr
Bostadsbyggnader 460 000 kr
Summa: 991 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 95 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning