Korshamnen

Skogs - och tomtmark med strand i Vänern. Jakt och fiske.
Areal: 3 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Småhusmark 4 188 kvm ca 300 meter från Vänern samt obebyggd skogsfastighet med ca 3 ha skogsmark med strand i Vänern i Melleruds kommun.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (18)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Tomtmarken

Småhusmarken för Mellerud Korshamnen 1:41 är enligt fastighetsregistret 4 188 kvm.

Skogsmark

Skogsmarken består huvudsakligen av lövskog. Enligt fastighetstaxerigen uppgår skogsmarken till 2 ha och skogsimpediment till 1 ha.

Nyckelbiotoper

Inga kända.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten

Fiske

Fiskerätt i Vänern.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Korshamnen 1:14

Ägare

Lars Larsson 1/2
Carin Larsson 1/2

Areal

Mellerud Korshamnen 1:14. Areal enligt fastighetsregistret 3 ha. Produktiv skogsmark 2 ha, skogsimpediment 1 ha, summa landareal 3 ha. Mellerud Korshamnen 1:41. Småhusmark 4.188 kvm, summa 4,188 kvm

Taxeringsvärde

Mellerud Korshamnen 1:14. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 99.000 kr, skogsimpediment 4.000 kr, Summa 103.000 kr. Mellerud Korshamnen 1:41. Typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark) taxeringsvärde år 2021. Småhusmark 195.000, Summa 195,000.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 1 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Korshamnen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning