Kövra

Skog efter fäbodvägen
Areal: 45 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 475 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2022
I ett skifte med närhet till Oviksfjällen. 1 119 m³sk. Goda rekreationsmöjligheter. Ingår i mindre jaktlag.

Fint belägen skogsfastighet om ca 45 ha, vid ”Gammal-Åbbåsbodarna” efter fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan, ca 6 mil sydväst om Östersund. Fastigheten är obebyggd och utgörs av ett skifte. Området har hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng med närhet till de omgivande Oviksfjällen. Åldersklassfördelning visar på skog i alla åldrar med tyngdpunkt på växande gallringsskog. Totalt virkesförråd om 1 119 m³sk, varav 733 m³sk är G1 skog. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 710 ha.

Utifrån fastighetens storlek och karaktär lämpar den sig väl som en ”prova på fastighet” för den skog och jaktintresserade som ännu ej äger egen skog, utan alltför stort ekonomiskt åtagande.

Utöver känslan att kunna gå på sin egen fastighet finns ett par ytterligare fördelar som bör belysas såsom:
-Rekreation, naturskönt belägen med närhet till Oviksfjällen, vilket naturligt ger ett högt rekreationsvärde i form av jakt och fiske i vacker natur
-Kapitalplacering, växande skog som ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kövra

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Folke Lindblom, PF planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 16,5 ha och har ett virkesförråd om 1 119 m³sk varav 733 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är 2,6 ha m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är tall 48 %, contorta 41 %, gran 8 % samt löv 3 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

På fastigheten finns idag en fornlämning, benämnd historisk husgrund, registrerad. Denna återfinns inom avd nr 4. Utöver detta finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag ett mindre jaktlag, som förfogar över ca 1 710 ha. Småviltsjakten bedrivs på den egna fastigheten. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i jaktlaget, annat jaktlag alt registrera marken själv. OBS! Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-01-01 , om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Kövra 2:30

Ägare

Sonja Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,5 ha
Myr/kärr/mosse 27,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 45,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 129 000 kr
Skogsimpediment 48 000 kr
Summa: 177 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten med en total summa om 5 000 kr i form av ett skriftligt pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier