Kråkenäs

Välskött skog i ett skifte med strand i Västra Silen.
Areal: 37 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 26/5 2022
Välskött skogsfastighet som ligger i ett skifte med strand i Västra Silen. Omfattar ca 35 ha produktiv skogsmark med bra tillgänglighet genom det egna vägnätet samt anslutning till allmän vägen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (15)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 35,5 ha och har en bonitet om 6 m3sk/ha. Bra tillgänglighet genom att den ligger i anslutning till allmän väg samt egna skogsvägar. Skogen utgörs av välskötta barrskogsdominerad gallrings- och slutaverkningsskogar med ett virkesförråd enligt nyupprättad skogsbruksplan om ca 6 900 skogskubikmeter. För mer detaljer se bifogad skogsbruksplan.

Jakt/fiske

På markerna finns goda möjligheter till jakt som är tillgänglig vid tillträdet. Älgjakten samordnas i dag i större jaktlag, Lofteruds Älgjaktslag som omfattar ca 552 ha och där man har två platser. Fiske i Västra Silen och Östra Silens m.fl sjöar genom Östra Silens fiskeområdesförening samt Västra Silens södra områdesförening.

Övrigt

Fastigheten berörs delvis av undersökningstillstånd enligt minerallagen. Undersökningstillståndet gäller till 2023-10-07. Ingen arbetsplan har hittills inkommit till Bergsstaten.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Kråkenäs 1:19, 1:20

Ägare

Maria Fredriksson 1/2
Martin Johansson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 37,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 804 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 1 819 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av två penninginteckningar om 50 000 kr. Fastigheten belastas inte av lån.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde och kräver därför förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit bosatt i glesbygdsområde i Bengtsfors kommun under de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen efter att köpekontrakt upprättats. Ett beviljat tillstånd är ett villkor för att kontraktet ska bli bindande och krävs innan ett tillträde går att genomföra.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Kråkenäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning