Såld

Krakstad

Bördig skogsmark
Areal: 36 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Medelbonitet 10,4 m3sk/ha, 25 ha produktiv skogsmark och 5 967 m3sk.

Krakstad är belägen strax sydväst om Mjölby och fastighetens 36 ha fördelar sig på 25 ha bördig skogsmark, 7 ha åker och betesmark samt 4 ha övrig mark. Medelboniteten uppskattas till hela 10,4 m3sk/ha och det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 5 900 m3sk.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier