Budgivning pågår!

Krången

Virkesrika skogsfastigheter
Areal: 90 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2022
Två talldominerade skogsfastigheter på totalt 90 ha. Flera bestånd med mycket hög kvalitet.

Budgivning

Budgivare 1 4 700 000 SEK 2022-06-22   kl. 07:10

Två talldominerade skogsfastigheter på totalt 90 ha. Produktiv skogsmark 66 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 13 200 m³sk varav 11 800 m³sk är äldre än 80 år. Flera tallbestånd håller mycket hög kvalitet. Bra standard på skogsbilvägarna. Jakt i VVO på 2 900 ha.

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Krången

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnad 1

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Krången 5:12, 1:20 består av två skogsfastigheter belägna i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2022 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.
Fastigheterna består av 5 skiften med totalt ca 66 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 13 200 m³sk, med stor andel slutavverkningsskog av mycket hög kvalitet.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheterna är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är normala för området med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 48 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en kraftig förskjutning mot äldre skog.
Ungefär 69 %, (45 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 11 500 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 16 %, (11 ha).

Skogsvård
Plantering kommer att utföras av SCA under 2022 på området som är markberett avd. 62 på ca 2,5 ha. Detta sker på säljarens bekostnad. Se avdelningsbeskrivning i skogsbruksplanen.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Tre avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheterna. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornminnen på fastigheterna. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Fastigheterna ingår i Krångens VVO på 2 900 ha. Tilldelning 2021 var 8 vuxna djur och 8 kalvar. I dagsläget är det 18 stycken jägare i jaktlaget. För mer information kontakta jaktledare Magnus Jonsson på telefon 070-508 06 84.

Vägar

​De skogsbilvägar som berör fastigheterna har vägavgift på 2,50 kr /m³fub och kilometer vintertid och 5 kr /m³fub och kilometer sommartid, enligt uppgift från Olof Westin, SCA.

Timrad loge

På fastigheten Krången 1:20 finns en timrad loge med plåttak. Byggnaden är i bra skick.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Krången 5:12, 1:20

Ägare

Karl Gustaf Nordberg dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,6 ha
Skogsimpediment 19,5 ha
Inägomark 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,9 ha
Vatten 1,4 ha
Summa: 89,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 13 000 kr
Skogsmark 2 065 000 kr
Skogsimpediment 31 000 kr
Tomtmark 19 000 kr
Bostadsbyggnader 152 000 kr
Summa: 2 280 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 74 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Krången & vill bli kontaktad

Mäklaren för Krången kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier